Aktuální verze (k 20.4.2013) architektonické studie dostavby Centrálního parku

Výstavbu Centrálního parku zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím svého odboru městského investora MHMP.

Stavbu provádí společnost SIN, s.r.o., Holušická 2253/1, Praha 4, e-mail: info@sinpraha.cz., od které obdržela MČ nové aktuální architektonické studie výsledné podoby dostavby a regenerace Centrálního parku - platné k 20.4.2013)

1 - architektonická studie

2 - architektonicko-stavební část