Definitivní údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 Pokud vás zajímají základní informaceo vybraných územních celcích, můžete se na ně podívat pod následujícím odkazem, který uveřejňujeme. Data jsou členěná do úrovně městských částí hl. m. Prahy a správních obvodů hl. m. Prahy. V případě dotazů k údajům nás neváhejte kontaktovat (infoservispraha@czso.cz).

 http://www.praha.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13