Soutěž v oblasti primární prevence 2013

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou úřadu MČ Praha 11 uspořádala v loňském školním roce literární soutěž v oblasti prevence rizikového chování.

Soutěž určená žákům základních škol 6. a 7. tříd (I. kategorie) a 8. a 9. tříd (II. kategorie) měla formu dopisu fiktivnímu kamarádovi ohroženému rizikovým chováním nebo formu popisu vlastní zkušenosti s účastí na preventivním programu realizovaném ve škole. Uzávěrka soutěže byla k 31. květnu, ze zaslaných příspěvků vybrala porota vítěze, kteří byli odměněni věcnými cenami.

V kategorii 6.–7. tříd se na 1. místě umístila Markéta Skolilová ze ZŠ K Milíčovu se sugestivním příběhem o mentální anorexii, na 2. místě Simona Hlavatá ze ZŠ Květnového vítězství s citlivým dopisem kamarádovi, který trpí sebepoškozováním. Lukáš Bělský (3. místo) rovněž ze ZŠ Květnového vítězství varoval před hraním počítačových her. Kategorii 8.–9. tříd opanovali žáci ze ZŠ Mendelova. Lucie Podroužková na prvním místě a Kristýna Jandová na druhém popsaly své pocity z preventivního programu o. s. Prak. Na 3. místě se v této kategorii umístil Matěj Krejčí, který se stejně jako Lukáš v mladší kategorii zamyslel nad přílišným trávením volného času u počítače.

Soutěž pro žáky základních škol bude realizována i v letošním školním roce, proto sledujte sekci Sociální služby – Protidrogová prevence na webu Prahy 11.

Plakát soutěž prevence 

V kategorii 6.–7. tříd základních škol se na 1. místě umístila Markéta Skolilová ze 7. A ZŠ K Milíčovu, na 2. místě Simona Hlavatá ze 6. B ZŠ Květnového vítězství a na 3. místě Lukáš Bělský ze 6. B ZŠ Květnového vítězství.

Markéta Skolilová

Simona Hlavatá

Lukáš Bělský

V kategorii 8.–9. tříd základních škol se na 1. místě umístila Lucie Podroužková z 8. B ZŠ Mendelova, na 2. místě Kristýna Jandová rovněž z 8. B ZŠ Mendelova a na 3. místě je Matěj Krejčí z 9. A ZŠ Mendelova.

Lucie Podroužková

Kristýna Jandová

Matěj Krejčí

Děkujeme všem účastníkům soutěže a za spolupráci PhDr. Kateřině Bartošové, Mgr. Radce Alfery a Mgr. Janě Benešové!