Městská část Praha 11 se vyjádřila k návrhu zadání Metropolitního plánu

Městská část Praha 11 zaslala své vyjádření k návrhu zadání nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Je obsaženo v usnesení RMČ Praha 11 č. 0316/8/R/2013 ze dne 3.4.2013. V připomínkách vychází kromě předloženého návrhu i z vyjádření z roku 2007, které se ukázalo nadčasové, a z aktuálních problémů a potřeb svého území.

 Více informací najdete pod následujícím odkazem:

Vyjádření MČ Praha 11 k návrhu zadání Metropolitního plánu