Modernizace Celní správy České republiky

 Celní správa České republiky přešla k 1. lednu 2013 na dvoustupňovou organizační strukturu. Sídlo Celního úřadu pro Hlavní město Praha je na adrese: Washingtonova 7, Praha 1, 113 54, email: podatelna 510000@cs.mfcr.cz, tel.: 261 334 303.

Více důležitých informací  najdete na webu: www.celnisprava.cz