Oznámení o konání březnového zastupitelstva

Odbor kancelář starosty oznamuje, že v úterý  26. března 2013 se koná 20.  zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9  hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 (v případě potřeby jednání pokračuje ve středu 27 .3. 2013).

PaedDr. Josef Škvor

vedoucí odboru kancelář starosty

NÁVRH POŘADU
20. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11,
které se koná dne 26.3.2013
  Název bodu jednání Předkladatel Typ
1 Zahájení a schválení pořadu 20. zasedání ZMČ    
2 Připomínky k zápisu z předešlého ZMČ    
3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovateleů zápisu a usnesení STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
4 Grantový program v oblasti životního prostředí pro rok 2013 ZÁS Štampachová Eva Ing. P11 Usnesení
5 Poskytnutí finančního daru ČSBS ZÁS Bílek Vítězslav P11 Usnesení
6 Svěření pozemků veřejné zeleně, k.ú. Chodov a Háje STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
7 Přijetí daru - pozemků parc. č. 583/110 a 583/102 v k.ú. Háje od společnosti Skanska a.s. -2.část STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
8 Dodatek č. 1 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Chodov z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra na MČ Prahu 11 STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
9 Prominutí poplatku z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
10 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2630/36 v k. ú. Chodov Družstvu Hněvkovského 1387 ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
11 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1102/15 v k. ú. Háje pro Bytové družstvo Anežky Malé 768/5 ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
12 Podstatné náležitosti prodeje pozemků parc. č. 482/12 a 516/42 v k.ú. Háje, fyzickým osobám  ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
13 Podstatné náležitosti prodeje pozemku parc. č. 536/118 v k.ú. Háje, fyzické osobě ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
14 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Chodov, ul. Türkova ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
15 Zrušení Smlouvy o realizaci projektu urbanistického a funkčního rozvoje okolí Litochlebského náměstí ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
16 Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 394/8 v k. ú. Chodov spol. basepoint s r.o. ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
17 8. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu souvisejících pozemků u bytových domů ul. Jeřábkova č.p. 1458 a č.p. 1459, k.ú. Chodov, právnické osobě ZÁS Meixner Jan P11 Usnesení
  Body č. 18 - 41 se budou projednávat v bloku jako PEVNÝ BOD od 14.00 hod.    
18 Revokace usnesení ZMČ 36/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova č.p. 1641,k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1641/3. ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
19 Revokace usnesení ZMČ 21/17/Z/2012 ze dne 10.9.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 534, č.p. 535 a č.p. 878, k.ú. Háje - bytová jednotka č. 534/116. ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
20 Revokace usnesení ZMČ č. 19/17/Z/2012 ze dne 10.9.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392, k.ú. Chodov - bytová jednotky č. 1392/81 ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
21 Revokace usnesení ZMČ č. 38/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, vše v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1506/17 ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
22 Revokace usnesení ZMČ č. 37/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bajkonurská č.p. 736, k.ú. Háje - bytová jednotka č. 736/29 ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
23 Revokace usensení ZMČ č. 40/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Mikulova č.p. 1571, 1572 a č.p. 1573 a č.p. 1574, k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1572/56 ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
24 Revokace usnesení ZMČ č. 33/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551, k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1551/69 ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
25 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova 1566, v k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
26 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 524, č.p. 525 a č.p. 526, v k.ú. Háje ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
27 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bajkonurská č.p. 736, v k.ú. Háje ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
28 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506

a č.p. 1507, vše v k.ú. Chodov
ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
29 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, vše v k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
30 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1390, k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
31 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Majerského č.p. 2034, č.p. 2035 a č.p. 2036,
vše v k.ú. Chodov
ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
32 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535,

vše v k.ú. Háje
ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
33 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Mikulova č.p. 1571, č.p. 1572, č.p. 1573
a č.p. 1574, vše v k.ú. Chodov
ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
34 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551, k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
35 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531, v k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
36 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Valentova č.p. 1744, v k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
37 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392, k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
38 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Jažlovická č.p. 1314 a č.p. 1315, k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
39 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova č.p. 1641 v k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
40 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Podjavorinské č.p. 1601, v k.ú. Chodov ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
41 Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Steinerova č.p. 735, k.ú. Háje ZÁS Belaník Josef P11 Usnesení
42 Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
43 Jednorázové odměny členům výborů z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2012 STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
44 Výbory ZMČ; Informace o činnosti výborů; personální změny    
45 Změna ve výboru pro územní rozvoj a životní prostředí STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11 Usnesení
46 Dotazy, podněty a připomínky    
47 Informace    
48 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období od 1.1.2013 do 13.3.2013 ZÁS Štampachová Eva Ing. P11 Informace bez projednání
49 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezervaneúčelová v oddíle 64 ZÁŠ Štampachová Eva Ing. P11 Informace bez projednání
50 Výsledek šetření podnětu na postup při zadávání veřejné zakázky "Realizace kontejnerových stán - oblast D, E, F, G VED OSM Boublík Kvido Ing. P 11 Informace bez přojednání