Bezpečně do školy

  ZŠ Pošepného náměstí se v tomto školním  roce zapojila do programu Bezpečné cesty do školy, který koordinuje  sdružení Pražské matky a finančně podporuje hlavní město Praha. Cílem programu je zvýšení bezpečnosti a samostatnosti dětí při každodenních cestách do školy, praktická dopravní výchova a podpora šetrných a zdravých způsobů dopravy – chůze nebo třeba jízdy na kole. Program je inspirován příklady z Velké Británie a čerpá zkušenosti z realizace více než 30 pražských školních projektů, ze kterých již vzešlo několik desítek dopravních opatření.

V rámci projektu mapují žáci své cesty do a ze školy a vytipují místa, která považují za nebezpečná, a zároveň vyplňují dotazníky týkající se stávajících a preferovaných způsobů dopravy. Výsledky mapování  a dopravního průzkumu jsou předány dopravnímu projektantovi k vytvoření studie s návrhy na úpravy rizikových lokalit. Nad návrhy se schází pracovní skupina projektu vytvořená ze zástupců školy, příslušné městské části, policie, pražského magistrátu a koordinátora programu a konečná podoba studie je pak předána zástupcům městské části a magistrátu k realizaci navržených řešení. V rámci projektu škola vytvoří také tzv. „školní plán mobility“, dlouhodobou strategii na podporu udržitelné dopravy, a z projektových prostředků pořídí opatření, které k této strategii pomůže přispět – např. přístřešek se stojany na kola, ukládácí prostory pro cyklistické potřeby apod.

Projekt je postaven na co nejsamostatnější práci dětí, které se podílejí na zpracování a prezentaci výstupů projektu a zapojují se do realizace nejrůznějších doprovodných aktivit, jakými jsou pěší dny, cyklojízdy, výtvarné či literární soutěže s dopravní tematikou atd.

Na ZŠ Pošepného náměstí již proběhla fáze mapování a dopravního průzkumu a 7. února žáci představili pracovní skupině její výsledky. Za nejproblémovější označily děti nebezpečnou zatáčku u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatku ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu v ulici Krejnická a samotný podchod a také přechod a podchod v Blatenské ulici.

Více informací o programu Bezpečné cesty do školy i projektu ZŠ Pošepného náměstí naleznete na webu sdružení Pražské matky www.prazskematky.cz.