Díky projektu bylo opraveno osvětlení v podchodech poblíž školy

V letošním školním roce se děti na ZŠ Pošepného zapojily do projektu, který řeší dopravní situaci některých pražských škol. Začátkem února se uskutečnilo již druhé setkání nad projektem Bezpečné cesty do školy. Schůzky se zúčastnily zástupkyně projektu z řad občanského sdružení Pražské matky, které se zaměřuje na zlepšování životního prostředí a které celý program iniciovalo.

Neobešli bychom se však bez zástupců Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 11, Městské policie Prahy 11 a dopravního projektanta, kteří výrazně pomáhají. Schůzku organizovala ředitelka školy Mgr. Dagmar Havlíčková a vedoucí školního projektu Mgr. Zdeněk Kleisner. Zájem o celou akci mají i rodiče zastoupeni ing. Marií Kneselovou a Janou Eliášovou. Hlavní zásluhu na uskutečňování projektu mají žáci byli reprezentováni Eliškou Brožkovou a Terezou Šverclovou ze školního parlamentu.

Účelem této schůzky bylo předání školní mapy a výsledků dopravního výzkumu dopravnímu projektantovi ing. Květoslavu Syrovému. Školní mapa vznikala na základě dotazníků, ve kterých žáci i rodiče zakreslovali nebezpečná místa a dopravní situace, které mohou děti ohrozit cestou do školy nebo na zájmový kroužek. Děti vše vyfotografovaly a vytvořily prezentace, které celý jejich výzkum vysvětlují a dokumentují.

V rámci šetření byla žáky za nejproblematičtější místa označována: zatáčka u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatka ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu a podchod samotný v ulici Krejnická, přechod a podchod v ulici Blatenská. Děti konstatovaly, že dopravní situace v okolí podchodu není bezpečná a podchod není osvětlený.

Všichni vyslechli náměty žáků velmi pozorně a nyní bude na odbornících, aby byla navržena opatření ke zlepšení situace, což je úkol pro projektanta ing. Syrového.  Budeme si přát, aby se našly i finanční prostředky na realizaci celého programu a děti se cítily v okolí svého bydliště bezpečněji. Budou následovat doprovodné akce projektu: podporujeme zdravý životní styl našich dětí organizací pěších výletů do přírody, společnými cyklovyjížďkami i projektem o první pomoci.

První výsledky spolupráce s Městskou částí Praha 11 na sebe nenechaly dlouho čekat: bylo opraveno osvětlení v podchodech poblíž školy, což vítají všichni obyvatelé sídliště.

Hana Grafnetrová
zástupkyně ředitelky