Opravuje se! Havarijní stav plynárenských zařízení v ulicích Medkova a Zakouřilova

Při pravidelné kontrole těsnosti sítí plynárenských zařízení bylo v části ulic Medkova a Zakouřilova v průběhu měsíce února zjištěno 42 případů úniku plynu a zároveň bylo zjištěno částečné zaplavení plynovodu vodou. Jedná se o nízkotlaké plynovody a přípojky z roku 1956 a 1976 o provozním přetlaku 2,1 kPa.

 Bylo zjištěno, že předmětné plynovody a přípojky nejsou ve vyhovujícím technickém stavu, vykazují silné korozní napadení a použitý izolační systém neodpovídá současným požadavkům na pasivní ochranu potrubí. Vzhledem k tomu, že výše popisovaný havarijní stav plynárenských zařízení může ohrožovat život, zdraví a majetek osob, bylo nutné na tuto skutečnost neprodleně reagovat a uvést zařízení do bezpečného a provozuschopného stavu.

Na základě rozhodnutí Havarijní komise PPD, a. s., svolané dne 6.2.2013 bylo přistoupeno k opravě plynárenských zařízení v části ulic Medkova a Zakouřilova.

Organizací a řízením prací v dotčené oblasti je pověřen p. Roman Kostúr, roman.kostur@ppdistribuce.cz, bližší informace je možné získat také na pohotovostní lince 1239 s nepřetržitým provozem.

Předpokládaný termín ukončení montážních prací je 28.2.2013, dočasné povrchové úpravy jsou prováděny neprodleně po skončení jednotlivých etap montážních prací, definitivní povrchové úpravy budou provedeny následně v závislosti na klimatických podmínkách.

 

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

U plynárny 500

Praha 4 145 08

IČ: 27403505

DIČ: CZ27043505