Studie podpory podnikání na Jižním Městě - 1. etapa

Jižní Město je mětským uskupením sídlištního typu, které má svá výrazná specifika. Kladná i záporná. Mezi ta záporná patří obtížnost nalezení vhodných výrobních a prodejních prostor pro začínající podnikatele.

"Studie podpory podnikání na Jižním Měste - 1. etapa" je analytickou studií stávající sítě služeb drobné výroby a obchodů na území Jižního Města a vyhodnocení jejích deficitů, včetně definování alokačních zásad pro chybějící provozovny. Dále jsou navrženy parametry a struktura budoucí databáze nemovitostí splňujících tyto alokační podmínky a zásady především ekonomického hodnocení proveditelnosti těchto nemovitostí.

Ke stažení:
Studie podpory podnikání na JM - 1. část

Zpracoval: odbor územního rozvoje