Rozpočet na rok 2013


Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2013

Důvodová zpráva pro schválený rozpočet na rok 2013

Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2018