Prosinec 2012

Místo nakupování vánočních dárků kradl
Dne 7.12.2012 ve večerních hodinách strážníci vyjížděli k pachateli krádeže do Hypermarketu v ulici Roztylská. Po příjezdu zjistili, že dotyčný nenechavec si chtěl udělat štědrého Ježíška a odcizil zboží v hodnotě 14 000,-Kč. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Všímavost strážníků se vyplatila
Dne 7.12.2012 v nočních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti na rampě metra Háje povšimli stánku s rychlým občerstvením, ze kterého vycházel hustý bílý dým. Z důvodu možného umístění plynových nádob ve stánku přivolali hasičský záchranný sbor a do doby jejich příjezdu místo hasili ručním hasícím přístrojem ze služebního vozidla. Po příjezdu HZS bylo zjištěno, že podezření strážníků bylo oprávněné z důvodu umístění pěti plynových tlakových lahví a možnosti jejich detonace způsobeným požárem. Následným zásahem profesionálních hasičů byl požár dohašen a následně vyrozuměn provozovatel stánku, který si místo zajistil.

Předvolání, které nepřebírala, jí prozradilo
Dne 8.12.2012 v odpoledních hodinách se na služebnu OŘ MP Praha 11 dostavila k převzetí předvolání žena, která si obsílku v řádném termínu na poště nepřebírala. Jelikož se chovala velice nervózně, strážníci provedli její lustraci, kdy zjistili, že dotyčná nejenomže si nepřebírá předvolání od soudu, ale je i po dotyčné vyhlášeno celostátní pátrání s příkazem k zatčení. Z tohoto důvodu strážníci ženu předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde jí předali k dalšímu šetření.

Kradla, i když byla za stejný čin dříve odsouzena
Dne 8.12.2012 ve večerních hodinách byla v Hypermarketu v ulici Roztylská zadržena žena, která odcizila zboží v hodnotě 620,-Kč. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že dotyčná krade opakovaně, jelikož následnou lustrací vyšlo najevo, že za stejný čin již byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena. Z důvodu recidivy pro podezření ze spáchání trestného činu byla dotyčná strážníky omezena na osobní svobodě a předána k dalšímu šetření Policii ČR.

Epizoda jak z filmu naživo
Dne 15.12.2012 v pozdních nočních hodinách při běžné hlídkové činnosti si hlídka strážníků všimla v ulici Ryšavého tří mužů, kteří jim přebíhali vozovku před projíždějícím služebním vozidlem. U jednoho z nich si strážníci všimli zkrvavené paže a u třetího muže, který dvojici pronásledoval velkého nože. Po krátké honičce strážníci muže s nožem zadrželi a pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví omezili na osobní svobodě. Dále strážníci zjistili, že dotyčný pronásledované dva muže napadl a následně nožem pořezal. Z těchto důvodů strážníci na místo přivolali Policii ČR, která si dotyčného příslušníka Makedonie převzala k dalšímu šetření.

Nebezpečná jízda ho prozradila
Dne 18.12.2012 v odpoledních hodinách si strážníci v ulici Chilská všimli osobního vozidla, jehož řidič nebyl schopen jedoucí vozidlo udržet v jízdním pruhu. Po krátkém pozorování strážníci vozidlo zastavili u Litochlebského náměstí a následně zjistili, že řidič nejenomže nedokáže vozidlo udržet v jízdním pruhu, ale ani artikulovat. Pro podezření z požití návykové látky byla provedena strážníky dechová zkouška, která prokázala, že dotyčný řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu 1,80‰. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Vyhazování odpadků z kontejnerů ho prozradilo
Dne 21.12.2012 v dopoledních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli v ulici Štichova muže, který vyhazoval odpad z domovního kontejneru. Po příchodu strážníků na místo bylo zjištěno, že dotyčný nejenomže znečišťuje veřejné prostranství, ale je i osobou, po které je Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci muže nechali celé okolí uklidit a následně předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.