Listopad 2012

Vyhazování odpadu na zem se mu nevyplatilo
Dne 3.11.2012 v ranních hodinách si strážníci v ulici U Přehrady povšimli muže, který z kontejneru vyhazoval odpad. Pro podezření ze spáchání přestupku strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti. Následnou lustrací bylo zjištěno, že nejenomže muž znečišťoval okolí, ale bylo po jeho osobě vyhlášeno celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci nechali muže veškerý odpad uklidit a následně ho předvedli na místní oddělení PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Kradl, i přesto, že byl celostátně hledán
Dne 3.11.2012 ve večerních hodinách strážníci řešili muže slovenské národnosti v nákupním centru Chodov, který se pokusil z hypermarketu odcizit zboží. Následnou lustrací strážníci zjistili, že nejenomže dotyčný kradl, ale je i po jeho osobě vyhlášeno mezinárodní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Vyhledávací zařízení pomáhalo
Dne 11.11.2012 v odpoledních hodinách v ulici Vejvanovského bylo strážníky za pomoci vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla zakoupené Městskou částí Praha 11 nalezeno odcizené vozidlo VW Passat. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci místo zajistili a celou věc předali k dalšímu šetření Policii ČR.

Rozdělávání ohně je prozradilo
Dne 23.11.2012 v ranních hodinách bylo na L156 oznámeno, že v ulici Nad Pahorkem v zatravněném trojúhelníkovém prostoru dva muži rozdělávají oheň. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o osoby bez přístřeší – dva muže, kteří se chtěli ohřát. Následnou lustrací bylo zjištěno, že po jednom z nich bylo Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci nechali dotyčné uhasit oheň, jednoho z nich vykázali a druhého předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Pití alkoholu a znečišťování se jim nevyplatilo
Dne 23.11.2012 v odpoledních hodinách si strážník specialista okrskář povšiml ve vnitrobloku ulice Šalounova dvou mužů, kteří seděli na lavičce a bujaře holdovali v popíjení alkoholu a odhazování odpadků na zem. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že jeden z veselících se mužů nejenom znečišťoval svoje okolí, ale bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu přivolaná autohlídka strážníků dotyčného předvedla na místní oddělení Policie ČR, kde ho předali k dalšímu šetření. Před předvedením dotyční, pod dohledem strážníků, znečištěné místo řádně uklidili.

Řízením pod vlivem alkoholu ohrožoval svůj i život ostatních
Dne 24.11.2012 v pozdních nočních hodinách projížděla hlídka strážníků při běžné hlídkové činnosti křižovatkou ulic Roztylská x Pod Chodovem, kde jim náhle osobní vozidlo Škoda Fabia nedala přednost a způsobilo málem dopravní nehodu. Z tohoto důvodu se strážníci dali do pronásledování dotyčného a po zastavení v ulici Pod Chodovem zjistili, že dotyčný nejenomže nedal přednost v jízdě, ale je i pod vlivem návykové látky. Následnou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že muž řídil vozidlo s 1,34‰. Z podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byl dotyčný strážníky omezen na osobní svobodě a následně předán k dalšímu šetření Policii ČR.

Strážníci pomáhali
Dne 28.11.2012 v pozdních nočních hodinách si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli na rampě metra Háje na zemi ležícího muže. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že dotyčný má slabý dech a nepravidelný puls. Z tohoto důvodu přistoupili k resuscitaci dotyčného a přivolání rychlé záchranné služby, která se neprodleně na místo dostavila a dotyčného převezla k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice Krč. Při resuscitaci strážníci přivolali další hlídku z důvodu, že v prostoru průchodu ke kinu Galaxie slyšeli silné rány. Po příjezdu hlídky byl v průchodu zadržen muž, který rozbíjel kopáním vchodové dveře do nočního podniku. Z tohoto důvodu ho strážníci omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu řešení na Polici ČR.

Konzumace alkoholu se mu nevyplatila
Dne 29.11.2012 v dopoledních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že v pobočce České pošty v ulici Opatovská se nachází opilý muž, který narušuje veřejný pořádek. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že dotyčný nejenomže se neumí chovat, ale je po jeho osobě vyhlášeno Policií ČR celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.