Atletika pro děti

 Již druhým rokem je tento projekt na naší městské části realizován ve spolupráci s Českým atletickým svazem. Jeho cílem je především nabídnou našim dětem v základních i mateřských školách zábavnou formu sportování a to v atletických disciplínách jako jsou běhy, hody a skoky.

Do projektu se již zapojily všechny základní školy a jedenáct škol mateřských. Vyvrcholením celoroční práce kroužků atletiky byla v jarních měsících atletická olympiáda pro děti z mateřských škol a na podzim  olympiáda pro děti základních škol. Obě soutěže se konaly na hřišti Základní školy Donovalská.

V soutěžních zápoleních děti ukázaly své sportovní dovednosti a svým zaujetím přesvědčily, že tento projekt je cestou správným směrem. Také se ukázalo, že na našich školách je řada schopných učitelů, kteří nám pomáhají tento projekt naplnit, především svým nadšením se kterým získávají zájem dětí o sportování.  Za jejich obětavou práci bych jim chtěl poděkovat.

A dobrá zpráva na závěr: projekt bude pokračovat s nemalou finanční podporou MČ Praha 11 i v roce 2013.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel ZŠ Donovalská, koordinátor projektu