Obytný soubor Výstavní – veřejné projednání posudku

Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zveřejnil informaci o konání veřejného projednání posudku a současně i dokumentace vlivů záměru Obytný soubor Výstavní, Praha 11, k. ú. Háje (nový název Obytný soubor Výstavní II, Praha 11, k. ú. Háje) na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné projednání se uskuteční v úterý 20. listopadu 2012 od 16:00 hod. ve velkém sále Kulturního centra Zahrada (Malenická 1784, Praha 11).

Veškeré informace jsou dostupné v informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem PHA713.