Dušičky na Jižním Městě se budou slavit s úsměvem

Kolik podob má strach? A kolik podob zábava? Na Jižním Městě se na to o letošních Dušičkách snaží odpovědět Chodovská tvrz a kulturní centrum Zahrada. Připraven je tradiční dušičkový průvod vrcholící na Opatovském hřbitovu za doprovodu veselé pohřební kapely a sobotní odpolední Rej strašidýlek.

 Dušičkový průvod patří k nejoblíbenějším tradičním kulturním a společenským akcím na Jižním Městě. Ten letošní vyrazí už 2. listopadu v 18 hodin z nádvoří živé kulturní památky Chodovské tvrze. Půjde se na Opatovský hřbitov, kde bude čekat na zahřání čaj, grog i hudební skupina. Chybět nebudou ani stylové rakvičky se šlehačkou. Uctění Památek zesnulých na Chodově ale začíná již odpoledne – od 16 hodin je připravena tvořivá výtvarná dílna, během které si děti jejich rodiče mohou vyrobit vlastní svítidlo se svíčkou přesně tak, jak si jej představují.

„Oslava Dušiček může mít mnoho podob. Na Chodovské tvrzi strávíme odpoledne přípravou vlastních lampiónů podle vašeho gusta a přání. Začneme ve čtyři hodiny a budeme s dětmi, jejich rodiči a prarodiči tvořit, malovat, tónovat barvami a zdobit lampióny až dokud nebudeme připraveni vyrazit na velkolepý průvod,“ popisuje průběh speciální dušičkové dílny na Chodovské tvrzi vedoucí jejího lektorského oddělení Jiří Raiterman. S vyrobenými lampióny se pak průvod vydá přímo na Opatovský hřbitov, kde vypukne pravá hřbitovní slavnost.

Strašidýlka se proženou i kulturním centrem Zahrada

Dušičkovým průvodem ale letošní oslava Svátku zesnulých na Jižním Městě nekončí. Hned v sobotu odpoledne se můžete vydat na karnevalový rej strašidelných masek se spoustou soutěží, tanečků a zábavného programu pro děti i rodiče do kulturního centra Zahrada. „Rej strašidýlek je součástí volného cyklu stále populárnějších dětských slavností s Hanou Strejčkovou, které tematicky vycházejí z tradičních svátků. Dětem přibližují význam tradice a to, co konkrétní svátek znamená. Strašidýlka tak straší na Dušičky, Mikuláš si s sebou přivádí obligátní čertovsko-andělskou dvojici, Medard je svátkem vody, která kape z jeho kápě, Masopust přináší karnevalový rej. Zároveň jsou však vedeny odborníky, kteří uvádí v praxi současné edukativní trendy a mají mnoho zkušenosti s prací s nejen malými dětmi. Důraz je kladen na vysokou míru interaktivity, slavnosti proto rozvíjí komunikační i pohybové dovednosti dětí,“ dodává dramaturg KC Zahrada Ondřej Kubišta.

Na Rej strašidýlek si můžete vyrazit s dětmi v kostýmu, nebo si jej připravit podle fantazie přímo v KC Zahrada. Letošní Dušičky se tak na Jižním Městě budou slavit zábavně, trochu strašidelně, ale především kreativně a tak, abychom během nich na ty, kteří nás opustili, vzpomínali s úsměvem.