Společnost ČEPS upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků

Společnost ČEPS, a.s. je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť a velmi vysokého naopětí. Proto byla zřízena ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cízím nemovitostem. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Dokument ve formátu PDF je ke stažení k dispozici zde.

Upozornění vlstníkům a uživatelům pozemků 1

Upozornění vlstníkům a uživatelům pozemků 2Upozornění vlstníkům a uživatelům pozemků 3