Výstava ZO včelařů v Uhříněvsi k příležitosti 140. výročí svého založení

V roce 1872, za Rakouska-Uherska, vznikly v Čechách první čtyři včelařské spolky - a uhříněvský spolek patří mezi ně. Slavnostní zahájení bude v Městském muzeu v Uhříněvsi v sobotu 3. 11. 2012 v 10:00 hod.

včelaři