Srpen 2012

Kradené kolo neuniklo zraku strážníkům
Dne 10.8.2012 v nočních hodinách si hlídka strážníků povšimla skupiny osob, které již v minulosti byly strážníkům známy jako osoby závislé na návykových látkách. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili k jejich kontrole, kdy si všimli, že jedna z osob začala schovávat jízdní kolo. Následně strážníci přistoupili k lustraci daného kola, kdy bylo zjištěno, že se jedná o kolo pocházející z vloupání do bytu na Praze 3. Pro podezření z trestného činu strážníci omezili na osobní svobodě „nového majitele kola“ a předali ho k dalšímu šetření Policii ČR.

Další dealer zadržen
Dne 10.8.2012 v pozdních nočních hodinách si hlídka strážníků všimla v ulici Leopoldova, jak z vozu Taxi vystupuje muž vietnamské národnosti, který po spatření hlídky ihned do křoví odhodil balíček s neznámou látkou. Z tohoto důvodu strážníci přistoupili ke kontrole daného muže a následně zjistili, že se jedná o muže, který nelegálně distribuuje návykové látky. Z tohoto důvodu strážníci muže omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.