Příspěvek na školní pomůcky

Odbor státní sociální podpory informuje: Dnem 1.dubna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 113/2006 Sb., který mimo jiné upravuje v § 33 - § 35 novou dávku státní sociální podpory příspěvek na školní pomůcky.

Nárok na tuto dávku má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě

Výše příspěvku činí 1.000,- Kč.

Nárok na tuto dávku zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku ode dne 1. června roku, ve kterém nárok vznikl.

Žádosti o tuto dávku budou k dispozici na odboru státní sociální podpory od konce května 2006. Jejich součástí musí být potvrzení o zápisu dítěte k povinné školní docházce a dále potvrzení o tom, zda došlo k odkladu povinné školní docházky.

Podrobné informace o nároku na výše uvedenou dávku Vám podají pracovnice odboru státní sociální podpory, Bohúňova 1553, Praha 4 - Chodov rovněž na tel. 267914067.

Úřední hodiny odboru pro podání žádosti:

Pondělí 8,00 - 17,30 hod

Úterý 8,00 - 11,30 hod

Středa 8,00 - 17,30 hod

Odbor státní sociální podpory