Zlatá bula sicilská bude 4 dny v sídle Národního archivu na Chodovci

U příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské zpřístupní Národní archiv zcela mimořádně široké veřejnosti originál tohoto unikátního dokumentu, a to společně s dalšími dvěma listinami Fridricha II., vydanými ve stejný den, tedy 26. září 1212 v Basileji a opatřenými rovněž zlatými pečetěmi.

Společně s těmito listinami bude vystavena i listina, vydaná Karlem IV. dne 7. dubna 1348 v Praze zpečetěná také zlatou pečetí, v níž potvrdil a rozšířil některá ustanovení Zlaté buly sicilské. Výstava vzácných archiválií proběhne ve dnech 27. až 30. září 2012 od 10:00 do 18:00 v sídle Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec.

Další informace viz web http://www.nacr.cz/.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

plakat zbs