Výsledky Dotačního řízení J5 hl. m. Prahy

Zastupitelstvo mČ Praha 11 schválilo na svém jednání 10. září usnsením č. 38/17/Z/2012 rozdělení dotací na podporu projektů v sociální oblasti v rámci programu J5 - podpora městských částí v sociální oblasti v roce 2012. Tento dotační program byl magistrátem hl. m. Prahy vyčleněn pro poskytovatele pečovatelské služby a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

 poskytovatel
 projekt
 požadavek
 schváleno

Farní charita Praha 4 - Chodov

 Charitní pečovatelská služba

 100 000 Kč

100 000 Kč 

 Proxima sociale, o. s.

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól

 323 400 Kč

 218 900 Kč

 YMCA Praha, o. s.

 Nízkoprahový klub Ymkárium

 280 400 Kč

 262 400 Kč