Změny v pražské MHD

V úterý 14. srpna ve 13:00 hod. proběhla v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy tisková konference na téma připravovaných změn v pražské hromadné dopravě.

Místo původně avizovaného primátora, který se nemohl zúčastnit z důvodu pokračujícího jednáni Rady hl. m. Prahy, vystoupil náměstek primátora Josef Nosek. Úvodem zdůrarnil, že se jedná asi o největší změnu v systému pražské hromadné dopravy za posledních nekolik desetiletí. Má prý dojít k zefektivnění, zpřehlednění a ke zrychlení MHD. Přitom by mělo dojít i k úsporám cca 400 mil. Kč.

K navrhovaným změnám se měly možnost vyjádřit jednotlivé městské části, problematika byla posuzována i odborníky z ČVUT. Ti, dle slov náměstka Noska, k navrhovaným změnám neměli zásadní výhrady. Prosazovali znovuzapnutí světelného semaforu na jižní spojce a na křižovatce 5. května, což je pro magistrát nepřijatelné z důvodu omezení plynulosti dopravy.

Padlo několik dotazů ve smyslu dalšího monitoringu stavu po provedených změnách za účelem další optimalizace. Josef Nosek několikrát zopakoval, že se bude stav monitorovat, budou se sbírat informace od uživatelů MHD na všemožných místech. Do konce roku by měly probíhat dotazníkové akce, které by měly pomoci k optimalizaci změn a jejich další případné korekci.

Po skončení konference jsem se pana Noska zeptal, jak chce dosahovat vyšší průjezdnosti a tedy vyšší efektivity zejména na páteřních linkách (METROBUS), které by měly radiálně protínat Prahu.

Zmínil se především o možnosti využití preferenčního modelu průjezdu křižovatkami. Doposud je převážně využíván způsob pasivně nastavených preferencí průjezdu autobusů přes problematické křižovatky. Pro představu to znamená několik pevně přednastavených modů přepínajících se v určitou hodinu.

Protože existuje technologie aktivního sledování a přesné lokalizace jednotlivých autobusů a jejich následného zanesení do systému vyhodnocení polohy a dále upřesnění a optimalizace průjezdu dalšími křižovatkami, ptal jsem se ho přímo na možnosti aplikace tohoto vyspělého systému v pražské MHD.

Odpověděl, že tyto "inteligentní systémy" řízení průjezdnosti nejproblémovějšími křižovatkami bere zcela vážně a hodlá je co nejdříve aplikovat v praxi. "Žádal" však rok pro jejich plné vybudování a uvedení do reálného provozu.

Aktuální změny, které se týkají Prahy 11:

Autobusy:
115 Beze změny (Chodov – Blažimská – Chodov).
118 V pracovní dny cca do 20:00 prodloužena o úsek Dvorce – Smíchovské nádraží, ve směru z Budějovické odkloněna ze zastávky Depo Kačerov přes Severozápadní na Sídliště Spořilov (v oblasti Spořilova a Roztyl nahrazena linkou 106), zkrácení intervalů celotýdenně.  METROBUS.

122 Zkrácení o úsek Opatov – Jižní Město (nahrazena linkou 136), prodloužení intervalů.
125 Prodloužena o úsek Horčičkova – Skalka po trase linky 271, zkrácení intervalů v pracovní dny. METROBUS.
135 Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Roztyly, Chodov na Koleje Jižní Město, ve směru z centra zajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov – Jižní Město nahrazena linkou 136, zkrácení intervalů v pracovní dny. METROBUS.

136 Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Chodovec, Opatov a Háje na Jižní Město, nově nezajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov – Koleje Jižní Město nahrazena linkou 135. METROBUS.

154 Zkrácena do trasy Chodov – Jižní Město, nahrazena linkami 125, 135, 183, 240 a tramvajovými linkami, zrušení ranních vložených spojů Donovalská > Chodov. METROBUS.

165 Zkrácena o úsek Zbraslavské náměstí – Cementárna Radotín (v úseku Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín nahrazena linkou 255), ze Zbraslavského náměstí nově vedena do Sídliště Zbraslav, zkrácení intervalů v úseku Komořany – Sídliště Zbraslav ve špičkách pracovních dnů.

170 Ve směru od Jižního Města je ze zastávky V Zápolí odkloněna přes Budějovickou, Ryšánku, Branické náměstí, Přístaviště a Chaplinovo náměstí do zastávky Pražská čtvrť, kde nahrazuje linku 192 (v úseku Budějovická – Pražská čtvrť jede o víkendu pouze každý druhý spoj). Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 106; zkrácení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.

175 Beze změny (Florenc – Opatov).
177 Beze změny (Poliklinika Mazurská – Chodov). METROBUS.
181 Beze změny (Černý Most – Opatov).
183 Ve směru od Nádraží Hostivař odkloněna ze zastávky Boloňská přes Nádr. Horní Měcholupy a Sídl. Petrovice a dále prodloužena na Háje, zkrácení intervalu o víkendu. METROBUS.

197 Zkrácení intervalů v pracovní dny, o víkendu nově provoz kloubových vozů (sloučení s linkou 198). METROBUS.

203 Zrušena (Vavřenova – Jižní Město), nahrazena linkami 106, 170, 293.
213 Beze změny (Želivského – Jižní Město). METROBUS.
232 Prodloužena do nové zastávky Milíčov.
240 V úseku Wattova – Horčičkova odkloněna přes zastávky Morseova a Newtonova.
267 Zřízeny zastávky Nádraží Uhříněves, Nové náměstí (ve směru Nedvězí), zrušení vložených spojů Háje – Uhříněves ve špičkách pracovních dnů (koordinace s příměstskými linkami), zavedení návazností na vlaky.

271 Zrušena (Háje – Skalka), nahrazena linkou 125.
293 Zkrácena o úsek Litochlebské náměstí – Háje (nahrazeno linkou 125).


 

 O tématu jsme doposud psali v těchto článcích:

30. 7. 2012 Analýza chystaných změn v pražské MHD: spojené linky se budou zpožďovat

29. 6. 2012 Kompletní přehled změn v pražské MHD: 66 linek změní trasu, devatenáct zanikne

27. 6. 2012 Návrh na změny dopravy na Jižním Městě, zrušení linky 271 a prodloužení linky 125

14. 2. 2012 MHD zruší spoje Magistrát rozhodne které

Další informace o pražské MHD jsou dostupné na stránkách společnosti www.ropid.cz.

Petr Kefurt
(text, foto)