Velkoobjemové kontejnery – termíny přistavení v měsících srpen až prosinec 2012

Podle informací z Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 budou velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (VOK) v srpnu až prosinci 2012 přistaveny na Jižním Městě v termínech uvedených v tabulce níže. 

Pozor, podmínky přistavení VOK se značně mění.

 

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, sportovní náčiní, koberce a podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy apod.), který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK dále nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače apod.) nebo biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.

 

Tyto druhy odpadu lze zdarma odložit ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov.

 

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin, od 14:00 do 18:00 hod. Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která dohlíží na  ukládání odpadového materiálu.

 

Jižní Město I

A. Malé × Hviezdoslavova

21. 8., 19. 9., 22. 10., 20. 12.

Bachova 1593

21. 9., 20. 12.

Bachova × Mikulova

6. 8., 5. 9., 4. 10., 6. 11., 6. 12.

Benkova 1691 (parkoviště)

17. 9.

Blažimská × Klapálkova

24. 8., 24. 9., 26. 11.

Brandlova 1641 (za Startem)

14. 8., 13. 9., 15. 10., 14. 11., 14. 12.

Brodského 1671

30. 8., 1. 11., 17. 12.

Černockého (parkoviště)

25. 10.

Divišovská × Šternovská

10. 9.

Doubravická × Bohúňova

2. 8., 4. 9., 3. 10., 5. 11., 21. 11., 5. 12.

Hekrova 853 (parkoviště)

4. 9., 9. 10., 11. 12.

Hlavatého × Mejstříkova

15. 8., 14. 9., 1. 10., 16. 10., 15. 11., 17. 12.

Hněvkovského 1374

22. 8., 20. 9., 23. 10., 22. 11., 6. 12., 21. 12.

Chomutovická

16. 8., 17. 9., 17. 10., 19. 11., 3. 12., 18. 12.

Janouchova 671 (u MŠ)

23. 8., 19. 11.

Klapálkova × Čenětická

18. 10., 12. 12.

Konstantinova × Metodějova

8. 8., 7. 9., 8. 10., 8. 11., 10. 12.

Kosmická × Anny Drabíkové

29. 8., 27. 9., 31. 10., 29. 11.

Kryštofova × Kazimírova

28. 8., 26. 9., 30. 10., 28. 11.

Křejpského 1514

1. 8., 16. 8., 3. 9., 17. 9., 2. 10., 17. 10., 2. 11., 4. 12., 18. 12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze)

21. 9., 24. 10., 23. 11., 27. 12.

Majerského × Samohelova

7. 8., 6. 9., 7. 11., 7. 12.

Matúškova 831 (u Blankytu)

20. 8., 18. 9., 18. 10., 20. 11., 19. 12.

Metodějova (parkoviště)

27. 9., 27. 12.

Michnova × Podjavorinské

13. 8., 12. 9., 11. 10., 29. 10., 13. 11., 13. 12.

Mnichovická × Tatarkova

22. 8., 20. 9., 23. 10., 22. 11., 21. 12.

Mokrá × Zimákova

27. 8., 25. 9., 27. 11.

Novomeského 690 (parkoviště)

6. 8., 3. 9., 5. 10., 3. 12.

Plickova 880

1. 8., 14. 8., 3. 9., 2. 10., 2. 11., 4. 12.

Radimovická 1424 (parkoviště)

24. 8., 24. 9., 25. 10., 26. 11., 28. 12.

Rujanská × Donovalská (u TS)

29. 8., 31. 10., 29. 11.

Schulhoffova 794

10. 8., 11. 9., 12. 11.

Stachova × V Hájích

8. 8., 7. 11.

Štichova 640 (parkoviště)

9. 8., 10. 9., 25. 9., 9. 10., 9. 11., 11. 12.

Tererova (u ZŠ)

10. 8., 11. 9., 10. 10., 12. 11., 12. 12.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737)

2. 8., 3. 10., 5. 11., 5. 12.

Ženíškova × Květnového vítězství

23. 8., 24. 10., 23. 11., 27. 12.

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova × Filipova

13. 8., 12. 9., 11. 10., 13. 11., 13. 12.

Gregorova × Hrudičkova

13. 9., 15. 10., 14. 11., 14. 12.

Hráského × Jarníkova

5. 9., 4. 10., 6. 11., 6. 12.

Hrdličkova × Blatenská

15. 8., 30. 8., 14. 9., 1. 10., 16. 10., 1. 11., 15. 11., 3. 12., 17. 12.

K Dubu

7. 9., 8. 10., 8. 11., 10. 12.

Krejnická 2021 (za Chrpou)

27. 8., 29. 10., 27. 11., 28. 12.

Láskova × Malenická

7. 8., 6. 9., 5. 10., 7. 12.

Lažanského

9. 8., 9. 11.

Nechvílova 1826-29

20. 8., 18. 9., 20. 11., 19. 12.

Petýrkova 1953

28. 8., 26. 9., 30. 10., 28. 11.

Pod Vodojemem

10. 10.

U Nové dálnice

10. 12.

Vojtíškova 1783

21. 8., 19. 9., 22. 10., 21. 11., 20. 12.