Údržba kontejnerů s výsadbami dřevin u metra Háje

Odbor životního prostředí informuje občany, že je nutné opravit dva ze sedmi stávajících kontejnerů pro výsadby stromů při západním vstupu do metra Háje. Zítra ráno budou obě dvě nádoby odvezeny do dílny, kde budou výměneny shnilá dřevěná prkna a opravena izolace nádob, celá konstrukce bude zároveň impregnována ochranným nátěrem.

Předpokládané dokončení prací a umístění opravených nádob na původní stanoviště je počátek srpna 2012. Současně bude vyměněna zemina a nádoby budou osazeny původním druhem a kultivarem kulovité višně křovité (Prunus fruticosa ´Globosa´).

Postupně budou takto opraveny všechny kontejnery.