Léto mezi stromy obdoba příměstských táborů

7. 7. 2012 prvnizpravy.cz Strana 0 z regionů

Městská část Praha 11 ve spolupráci s o.s. Mezi stromy připravila pro jihoměstské děti od 3 do 6 let opět akci s názvem Léto mezi stromy.

Jedná se o jednodenní prožitkové programy (obdoba již tradičních jednodenních příměstských táborů).  Rodiče mohou své děti přihlásit podle svého uvážení na týden, pár dní nebo i jen na jeden den, kdy si potřebují něco zařídit. Uvedlo to vedení MČ Praha 11.

Jak radnice prozradila, akce bude probíhat v Milíčovském lese v červenci a v srpnu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Rodiče si mohou samozřejmě vyzvednout své děti už po obědě. Bude záležet pouze na jejich rozhodnutí. Děti budou mít zázemí v dřevěném srubu Gizela. Ten bude možné využít i při nepřízni počasí.

"Kromě každodenního pobytu v přírodě se budou děti věnovat tvořivé práci, při které budou maximálně využity dostupné přírodní materiály. Práce s dětmi bude přizpůsobena aktuálnímu počasí. Zpěv, hudba a nejrůznější pohybové aktivity budou součástí každodenního programu," doplnila radnice.

Sočasně prozradila, že skupina max. 15 dětí bude vždy doprovázena 1 pedagogem a 1 asistentem. Pedagog (asistent) při práci s dětmi bude využívat komunikačních dovedností, vedoucích k budování vzájemného respektu a partnerství (využití metody „Respektovat a být respektován“). Využitím uvedené metody dochází u dětí k posilování samostatnosti, zodpovědnosti a sebedůvěry.

"Program je určen zejména pro děti s pobytem na území MČ Praha 11, a jako takový, je finančně podporován MČ Praha 11. Výše příspěvku MČ je 100 korun na dítě a den. Rodiče tak uhradí 200 korun na dítě a den. Akce probíhá ve dnech od 9. do 13. a od 16. do 20. července, dále pak od od 6. do 13. a od 13. do 17. srpna. Na zájemce s pobytem mimo území MČ Praha 11 se příspěvek nevztahuje, proto je nutné uhradit celou částku, tj.  300,- Kč/dítě/den. Uzávěrka přihlášek na srpen je do 15. července 2012. Tato akce se konala poprvé v roce 2011 a měla u dětí i jejich rodičů velmi pozitivní ohlas," dodala radnice Prahy 11.