Úřední hodiny kanceláře Správy hřbitova

Úřední hodiny kanceláře Správy hřbitova, jsou od 2. 7. do 31. 8. 2012 včetně, upraveny takto: 

pondělí 13,00 – 16,00 hod.
středa  8,00 – 11,30 hod.

Děkujeme za pochopení.