Od začátku června až do poloviny září lze navštívit výstavu Pražská sídliště v Sále architektů

Pražská sídliště zabírají 6 % rozlohy města, je v nich na 200 000 bytů, které tvoří 40 % bytového fondu města. Na sídlištích žije 470 000 Pražanů. První pražský panelový dům je z roku 1955 a stojí v Ďáblicích. 

Na výstavě v Sále architektů jsou prezentovány dosud nezveřejněné plány a fotografie pocházející převážně z archivu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Dominantním exponátem výstavy je model Jihozápadního Města v jeho nerealizované podobě z roku 1980 s trojicí netypicky tvarovaných Slunečních domů, energeticky úsporných výškových obytných budov s obchodní podnoží využívající sluneční energii.

Výstava mapuje na vybraných pražských sídlištích (Solidarita, Červený vrch, Petřiny, Malešice, Prosek, Invalidovna, Jižní a Jihozápadní Město) vývoj od počátků využívání prefabrikovaných prvků na přelomu 40. a 50. let až po 80. léta. Důležitou součástí výstavy je prezentace experimentální výstavby v 60. letech i budování sídlištních celků v obrovském měřítku na „zelené louce“ v 70. letech.

Cílem výstavy je bez odsuzování nebo oslavování ukázat, proč a jak pražská sídliště vznikala. Vzhledem k rozsahu tématu nepodává vyčerpávající shrnutí problematiky, lze ji spíše považovat za jednu z „prvních vlaštovek“.

Doprovodný program:

Rezervaci lze zajistit na info@salarchitektu.cz. Program bude průběžně doplňován a aktualizován na www.salarchitektu.cz.

Další zajímavé informace a fotografie lze nalézt na stránkách: http://www.urm.cz/cs/clanek/410/prazska-panelova-sidliste.

Sál architektů, Staroměstská radnice, 4. patro, Staroměstské nám. 1, Praha 1
Termín konání výstavy: 31. 5.–16. 9. 2012
Otevírací doba: Po 11:00 – 18:00 hod, Út–Ne 9:00 – 18:00 hod.
Vstup zdarma
www.salarchitektu.cz

Zdroj obrázku: http://www.urm.cz.