Jihoměstská Olympie – Olympijské hry v MŠ Sulanského

Olympijské hry jsou v mateřské školce Sulanského největší sportovní událostí. Jsou školkou pořádány každoročně a v letošním roce se i přes nepřízeň počasí povedlo uspořádat a šťastně dokončit již pátý ročník. 

Olympijské hry jsou v mateřské školce Sulanského největší sportovní událostí. Jsou školkou pořádány každoročně a v letošním roce se i přes nepřízeň počasí povedlo uspořádat a šťastně dokončit již pátý ročník.

Olympiáda je zahájena na zahradě školky, kde nastoupí všichni sportovci v čele s vlajkonoši, kteří hrdě nesou vlajky svých tříd. Při slavnostním ceremoniálu je zapálen olympijský oheň, vyvěšena vlajka s olympijskými kruhy na budově školky, složena přísaha sportovců a zazní zde také hymna her naší školky. Celou olympiádu provází maskot, jímž byla pro letošní rok PIPI dlouhá punčocha.

Neboť mají olympijské hry své předchůdce v hrách konaných ve starém Řecku, jsou i naši pořadatelé a rozhodčí ustrojeni v tradičním starořeckém oděvu s vavřínovým věncem ve vlasech.

Den po slavnostním zahájení se sportovci přemístí na hřiště FC Háje, jehož vedení nejen zapůjčilo fotbalové hřiště, na kterém se uskutečňují olympijské  disciplíny, ale také každoročně spolupracuje na hrách MŠ.

Letos začala olympiáda pro sportovce při pohledu na oblohu obavou, ale první den soutěží zdárně ukončili a počasí vydrželo. Druhý den soutěží se bohužel zázrak již nekonal, ale sportovci, pořadatelé i rozhodčí byli úžasní a nedali se deštěm zastrašit a proto zdárně dokončili i tento sportovní den. Olympionici a také paralympionici se předvedli v 9 disciplínách povinných  a v přestávkách mezi závody měli k dispozici volnočasové disciplíny dle zájmu dětí, mezi které patří například fotbal.

Na pátých olympijských hrách plně využili sadu atletických pomůcek „atletika pro děti“, za kterou moc děkují panu Mgr.Ditrichovi, členovi sportovní komise, s jehož pomocí tuto sadu získali a doufají v další možnou spolupráci.

Den poslední je dnem slavnostního ukončení a poděkování všem sportovcům za účast, za jejich výkony, sportovní chování a zároveň je dnem odměňování nejlepších sportovců. Olympionici z celé školky nastoupili, zanotovali si slova olympijské hymny a nejlepší byli poté pořadateli a maskotem odměněni diplomy a oceněni medailemi za své výkony ve všech disciplínách a třech věkových kategoriích. Také paralympionici byli též oceněni medailemí za obrovskou snahu a vynaložené úsilí. Děti, které  nezvítězily ve sportovních disciplínách, v mateřské školce neplakaly, protože dostaly na památku medaili vyrobenou v keramické dílně s obrázkem PIPI dlouhé punčochy a také sladkou odměnu.

Tento pátý ročník byl mimořádný a prokázal, že organizátoři překonají každou překážku a ani počasí nemohlo pokazit radost dětí z her a soutěží.Také bylo zřetelné,že v mateřské školce Sulanského nežijí olympiádou jen děti, ale také učitelé, asistenti, vedení školky a v neposlední  řadě také rodiče, a všichni zasluhují dík za podporu, pochopení a dobrou náladu.

Učitelka MŠ Pavlína Heřmanová