První místo Ceny děkana dopravní fakulty získal středoškolák z Jižního Města

První místo 4. ročníku “Ceny děkana Fakulty dopravní“ (ČVUT) získal Marek Dvořák, v současné době maturant na Gymnáziu Opatov a „místní“ z Jižního Města, za práciCharakteristika linky 213 a studie možného zkvalitnění s ohledem na bezpečnost a plynulost přepravy“.

Prvního února proběhla konference k soutěži, kde 13 studentů z celé republiky obhajovalo svou práci. Vítězná práce Marka Dvořákabyla zaměřena na autobusové linky 213 a 135, které jedou skoro po stejné trase, na návrhy drobných zlepšení umístění zastávek a nastavení preferencí na křižovatkách z důvodů plynulosti přepravy. Cílem návrhu je, aby byla městská doprava na Jižním Městě pohodlnější a plynulá.

Téhož dne předseda poroty doc. Petr Vysoký vyhlásil výsledky soutěže. Ceny předal děkan FD prof. Miroslav Svítek. Všichni účastníci získali uznání za účast, možnost studia na FD bez přijímacích zkoušek a upomínkové předměty. První tři dostali navíc poukázky na zboží od počítačové firmy.

Navštívil jsem proto Gymnázium Opatov, abych se setkal s vítězem soutěže a mohl mu položit několik otázek.

P1010002Můžeš prozradit, kde jsi čerpal materiály a informace k řešení takového spletitého úkolu?

Zdrojů pro zpracování zadaného úkolu je samozřejmě mnoho. Především jsou to Pravidla silničního provozu dále dopravní regule (jsou dostupné na internetu). Sleduji řešení dopravy „od mala“ takže už o tomto něco vím. Další specializovanější informace jsem čerpal od svých známých, pracujících ve společnosti ROPID.

Řešení otázek spojených s dopravní logistikou je bezesporu zajímavý a poněkud neobvyklý koníček. Co mu předcházelo?

Původně jsem se zajímal o tramvaje jejich typy a provedení. Posledních šest let se zajímám nejen o logistiku autobusových tratí, snažím se navrhovat úpravy a tak přispět k jejich zlepšení a optimalizaci.

Okamžitě mě napadá otázka inspirace nějakou simulační hrou, kterých je hodně a některé velmi sofistikované. Nestaly se podnětem k tomuto poněkud nezvyklému koníčku?

Je celá řada simulačních her, které se věnují dopravě. Některé jsem zkoušel a taky si s chutí zahrál. Mému znalostnímu růstu však nijak výrazně hraní těchto her nepomohlo.

Hlavní inspirací a zdroji informací jsou již zmíněné společnosti ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy, zprávy z Magistrátu hl. m. Prahy, zprávy s informacemi o změnách linek, výroční zprávy a další.

Mnohé jistě napadá otázka, zda máš zájem i o historická fakta o pražské hromadné dopravě. Sám vlastním několik map o růstu linek pražské dopravy za posledních cca 150 let.

Vlastním jednu publikaci, která se věnuje autobusové dopravě. Mám i materiály týkající se metra a tramvají. Dnes se tomu ale již nevěnuji. Jinak historie mne až tak nezajímá, spíše budoucnost, nové technologie, možnosti a směry, kterými by se mohla dále vyvíjet především autobusová doprava.

Dnes je doba, kdy se mluví spíše o omezování dopravních spojů, menšících se investicí a obecně šetření. Jaké vidíš perspektivy v rozvoji dopravy v budoucnosti?

Mé návrhy jsou zaměřené na optimalizaci, ne na projekty s nějakou finanční náročností.

Například silnice, která má dva pruhy, změnit a optimalizovat preference na křižovatkách (třeba tento problém je u nás poměrně málo propracován oproti zahraničí, jak jsem se dozvěděl ze zahraničních zdrojů.

Preference se dají rozdělit na provozní, že třeba autobus je zaznamenán na křižovatce a potom je jeho průjezd optimalizován a prostorovou, vyhrazené pruhy pro autobusy a další. Dále se dá dělit na pasivní, kdy autobus se dostane do jakési „zelené vlny“, kdy projíždí plynule křižovatkami. Při zpoždění se však dostane „mimo vlnu“ a nabírá další zpoždění. Řešením je preference aktivní, která se přizpůsobuje průjezdu autobusu a vytváří v podstatě novou vlnu. Tato řešení jsou však zatím v Praze velmi vzácná (funguje např. na Proseku).

Takový systém opravdu dokáže zjistit polohu autobusu a předat informaci systému světel na křižovatce a pozměnit pak jejich režim. Tyto informace jsou téměř „strategické“, pracovníci zmíněných firem odmítli sdělovat jakékoliv podrobnosti, především o tom, na kterých křižovatkách tento systém je již funkční, jedná se prý o interní informace. Bylo nutné se spoléhat opět na známé z těchto firem a od kamaráda, který studuje dopravní fakultu a dost mi pomohl.

Situace je o dost složitější, pokud křižovatkou projíždí několik linek a je tak nutné porovnávat a vážit preference různě významných a zatížených linek. Optimalizace je pak velmi obtížná.

Konkrétně komplikovaná je křižovatka na Jižním městě na ulici Opatovská s nájezdem na dálnici. 

Další samotnou kapitolou jsou zastávky autobusů a jejich optimální umístění. Jednou z problémových zastávek je u metra Háje na Opatovské ulici pod lávkou pro chodce. Zde může snadno dojít k zaplnění autobusy (dva kloubové se tam nevejdou), které pak mohou blokovat nejen křižovatku ale samotnou Opatovskou.

Proč zůstávají takováto složitá místa? Vždyť přece obě zmíněné dopravní organizace by měly mít zájem na řešení potenciálně problémových míst.

Myslím si, že to je velmi malou ochotou řešit tyto problémy především lokálně s místními lidmi, třeba pomocí anket apod. Nezaznamenal jsem žádnou snahu o řešení na základě místních zkušeností a podnětů. A pokud někdo (místní) navrhne nějaké optimalizovanější řešení, tak nemá šanci uspět.

Mám někdy dokonce i pocit, že některé návrhy změn nejsou realizovány snad i záměrně, ve smyslu „když jsem na to nepřišel sám, nebudu prosazovat dobrý nápad někoho jiného“. Je to smutné.

Jaké jsou tvé další plány?

Rád bych si nechal autobusy jako koníčka. Byl jsem přijat na Právnickou fakultu (UK) a plánuji další rok souběžné studium FD. Fakulta dopravní na ČVUT je určitě zajímavá, obávám se ale, že jako její absolvent bych neprosadil nové nápady. Proto budu studovat práva (UK).

Děkuji za rozhovor

Vítěznou práci a prezentaci lze stáhnout z archivu ČVUT na adrese http://cena-dekana.fd.cvut.cz/archiv.php.

Petr Kefurt

Poznámka:
Jedná se o plný text, článek v šestém čísle měsíčníku Klíč byl z prostorových důvodů zkrácen o cca 1/3, viz stejnojmenný článek První místo Ceny děkana dopravní fakulty získal středoškolák z Jižního Města v rubrice Rozhovory s ... (dostupné např. přes banner v pravém sloupci).