Na „Jižáku“ postaví novou školku. Přibude sto míst

29.5.2012 Mladá fronta DNES Strana 4 Praha

Zuzana Plecitá

Jižní Město pokračuje v boji s nedostatkem míst v mateřských školách. Za posledních šest let se podařilo navýšit kapacitu o čtyřicet procent. Do roka radnice slibuje více než stovku nových míst.

CHODOV Na největším sídlišti u nás žije přes osmdesát tisíc obyvatel, a tak se ani jedenáctá městská část nevyhnula problému s nedostatkem míst v mateřských školách. Problém začala radnice řešit už před pěti lety, kdy zde jako jedna z prvních městských částí začala vytvářet detašovaná pracoviště v místních základních školách. „V tomto ohledu jsme byli průkopníky v celé Praze. Díky těmto krokům a také díky navrácení objektů bývalých mateřských škol opět k jejich původním účelům jsme za posledních šest let navýšili kapacity školek o 775 míst, což je nárůst o 41 procent,“ říká starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.

„Museli jsme odmítnout 129 dětí z jiných městských částí a obcí“

Poslední detašovaná pracoviště byla na Jižním Městě zprovozněna na podzim minulého roku, kdy byla otevřena třetí třída Mateřské školy Blatenská v Základní škole Pošepného náměstí. O padesát míst se také rozrostla školka Janouchova díky dvěma novým třídám v Základní škole K Milíčovu. Kromě rostoucí populační křivky má na nedostatek míst na Jižním Městě vliv také další faktor. Díky výstavbě se totiž do jedenácté městské části stále stěhuje mnoho mladých rodin.

V letošním roce bylo podáno celkem 1 359 žádostí. „Část žadatelů podala žádosti do více mateřských škol, 129 dětí patřilo mezi žadatele z jiných městských částí či obcí ze Středočeského kraje a 243 dětí ještě nedosáhlo věku tří let. Z těchto a ještě dalších výpočtů získáváme reálné číslo potřeby vytvoření zhruba dvou set nových míst pro umístění dětí předškolního věku,“ vysvětluje Dalibor Mlejnský.

Mateřské školy na Jižním Městě navštěvují také některé děti ze správního obvodu Újezdu či z Křeslic. „Až na výjimky ale bereme pouze děti z naší městské části. Tento rok jsme museli odmítnout celkem 129 dětí z jiných městských částí a obcí,“ říká mluvčí Andrea Wolfová. Minulý rok vzrostla kapacita školek díky novým třídám o 162 míst, v jedenácté městské části však stále chybí 136 míst pro předškoláky. Zbylý nedostatek by měla vyřešit výstavba nové školky Jurkovičova, která by mohla zahájit provoz v lednu příštího roku. Nová škola by měla nabídnout více než sto nových míst. Opravena bude také školka Janouchova, kde radnice v budoucnu také počítá s navýšením kapacity.

FAKTA Kde přibudou místa:

2011 Otevřela třetí třída MŠ Blatenská při ZŠ Pošepného náměstí a dvě třídy MŠ Janouchova.
2012 Letos radnice plánuje opravit školku Janouchova a zvýšit počet míst ve školce Vejvanovského.
2013 Provoz nové školky Jurkovičova by mohl být zahájen v lednu 2013.