Výsledky grantového programu v sociální, zdravotní a protidrogové oblasti v roce 2012

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo 16. května usnesením č. 24/15/Z/2012 rozdělení grantů pro projekty v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2012 a usnesením č. 25/15/Z/2012 v oblasti protidrogové politiky.

Organizace Projekt požadavek typ služby schváleno
A DOMA o. s. Terénní služby pro seniory Prahy 11 44 000 Kč osobní asistence 10 000 Kč
Alma femina ALMA FEMINA o. s. 46 000 Kč následná péče 10 000 Kč
Andělská křídla, o. s. Svépomocné volnočasové aktivity lidí chronicky duševně nemocných 25 725 Kč návazná služba 5 000 Kč
APLA Praha, Střední Čechy Poskytování sociálních služeb lidem s PAS žijícím na území MČ Praha 11 a podpora jejich rodin 101 600 Kč raná péče, osobní asistence, odborné sociální poradenství, odlehčovací služba, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 45 000 Kč
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Odborné sociální poradenství 131 364 Kč odborné soc. poradenství 35 000 Kč
Armáda spásy - Centrum soc. služeb Bohuslava Bureše Terénní program Armády spásy 100 000 Kč nízkoprahové denní centrum 10 000 Kč
Armáda spásy - Centrum soc. služeb Bohuslava Bureše Centrum soc. služeb B. Bureše - Nízkoprahové denní centrum 100 000 Kč nízkoprahové denní centrum 0 Kč
Armáda spásy - Centrum soc. služeb Bohuslava Bureše Centrum soc. služeb B. Bureše - Azylový dům 100 000 Kč azylový dům 0 Kč
Bezpečný život, o. p. s. Bezpečný život s Tísňovou péčí EDA 150 000 Kč tísňová péče 0 Kč
B. J. Osobní asistence pro dceru 37 200 Kč fyzická osoba 37 200 Kč
Centrum denních služeb SNN v ČR Tlumočnické služby a přednášková osvěta pro osoby se sluchovým postižením 45 000 Kč tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
20 000 Kč
Česká unie neslyšících Provoz Centra soc. služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením 80 000 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, tlumočnické služby 5 000 Kč
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb Středisko pro zrakově postižené 9 000 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 0 Kč
Dílna JINAN/ Základní škola a střední škola waldorfská Sociálně terapeutická dílna JINAN 25 000 Kč sociálně terapeutické dílny 10 000 Kč
Dílny tvořivosti Program podpory blízkých lidí se zdravotním postižením 30 000 Kč návazná služba 10 000 Kč
Dílny tvořivosti Na cestě do práce 100 000 Kč sociálně terapeutická dílna
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
návzaná služba
10 000 Kč
Dům tří přání Sociální služby v Domě Přemysla Pittra pro děti 48 000 Kč azylový dům 0 Kč
Elpida plus o.p.s. Aktivní a zdraví senioři z Prahy 11 v Centru Elpida 182 792 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
Eset help Sociální rehabilitace - Asertivní tým 141 000 Kč sociální rehabilitace 40 000 Kč
Farní charita Praha 4 Charitní služba osobní asistence 50 000 Kč osobní asistence 10 000 Kč
Farní charita Praha 1 - Nové Město Program Máří 180 000 Kč terénní programy 0 Kč
Fokus Praha, o. s. Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy 150 000 Kč sociální rehabilitace 10 000 Kč
FOSA, o. p. s. Podporované zaměstnávání Formika pro občany MČ Praha 11 200 000 Kč sociální rehabilitace 25 000 Kč
FOSA, o. p. s. Podpora samostatnosti OSA 150 000 Kč sociální rehabilitace 15 000 Kč
FOSA, o. p. s. Osobní asistence OSA 100 000 Kč osobní asistence 10 000 Kč
F. B. Zdravotní dozor a osobní asistence 210 000 Kč fyzická osoba 37 800 Kč
Hestia Program Pět P 97 000 Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000 Kč
Hewer - občanské sdružení Osobnía sistence pro občany MČ Praha 11 96 000 Kč osobní asistence 10 000 Kč
Hospicové občanské sdružení Cesta domů Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů 200 000 Kč odborné sociální poradenství 0 Kč
Klub Hornomlýnská Centrum Filipovka - osobní asistence pro děti se zdravotním postižením 238 144 Kč osobní asistence 45 000 Kč
Klub Hornomlýnská Odlehčovací služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením z MČ Praha 11 450 000 Kč odlehčovací služby 115 000 Kč
Klub vozíčkářů Petýrkova Osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova 400 000 Kč osobní asistence 50 000 Kč
Kontakt bB - občanské sdružení pro strudium, rehabilitaci a sport bez bariér Kontakt - sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením, občany MČ Praha 11 40 000 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
Křižovatka.cz, občanské sdružení Počítač jako pracovní nástroj zdravotně postižených a pomocník seniorům 30 000 Kč návazná služba 10 000 Kč
LATA - Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne 15 380 Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000 Kč
Máme otevřeno?, o. s. Dobrovolnické centrum - Akce Pontony 45 000 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 12 000 Kč
Máme otevřeno?, o. s. Jiné odpoledne 45 000 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 15 000 Kč
Máme otevřeno?, o. s. Asistenční služba 27 000 Kč osobní asistence 5 000 Kč
NEO CZ, o. s. Psychologické poradenství a psychoterapie na ZŠ s RvJ K Milíčovu  55 295 Kč návazná služba 0 Kč
Občanské sdružení Élektra Skupinová terapie žen - obětí sexuálního zneužívání v dětství 30 000 Kč odborné sociální poradenství 10 000 Kč
Občanské sdružení Občané proti hazardu Přednášky a besedy na téma hazardního hráčství v posledních ročnících základních škol na území MČ Praha 11 197 930 Kč návazná služba 0 Kč
Občanské sdružení Smíšek Naše rodina pro naše děti 39 000 Kč návazná služba 0 Kč
Okamžik - sdružení na podporu nejen nevidomých Poradenské centrum 48 000 Kč odborné soc. poradenství 10 000 Kč
Okamžik - sdružení na podporu nejen nevidomých Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postižením 90 000 Kč sociálně aktivizační službay pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
Okamžik - sdružení na podporu nejen nevidomých Vidět tvýma očima - asistence pro děti se zrakovým postižením 49 660 Kč návazná služba 20 000 Kč
Prak - prevence kriminality, o. s. Prak - projekt prevence kriminality 2012 - Praha 11 35 000 Kč návazná služba  25 000 Kč
Proxima sociale, o. s . Terénní program pro děti a mládež v lokalitě MČ Praha 11 120 000 Kč terénní programy 40 000 Kč
Proxima sociale, o. s . Nízkprahové zařízení pro děti a mládež Jižní pól 130 000 Kč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  55 000 Kč
Raná péče EDA, o. p. s. Raná péče pro rodiny se zrakovým a kombinovaným postižením na území Prahy 11 33 000 Kč raná péče 33 000 Kč
REMEDIUM Praha občanské sdružení Občanská poradna REMEDIUM 27 400 Kč odborné sociální poradenství 0 Kč
Roska Praha, region. org. Dofinancování zdravotně sociálního programu postižených RS 80 000 Kč sociální rehabilitace 10 000 Kč
SNN v ČR Poradna pro osoby se sluchovým postižením Praha 30 000 Kč odborné sociální poradeství 10 000 Kč
Společnost E Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké 34 431 Kč odborné soc. poradenství 10 000 Kč
Společnost E Sociálně aktivizační služby pro lidi s epilepsií a jejich blízké 24 622 Kč sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč
Střední škola technická Manuální dovednosti a řemeslo 77 000 Kč návazná služba 10 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11 Integrace zdravotně postižených 14 000 Kč návazná služba 10 000 Kč
Škola SPMP Modrý klíč Škola SPMP Modrý klíč-denní a týdenní stacionář, odlehčovací služby 190 000 Kč denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba 40 000 Kč
Š. V. G. Osobní asistence ve škole pro syna 39 200 Kč fyzická osoba 39 000 Kč
Úspěšné dítě o. p. s. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11 - aktivity pro rodiny s dětmi 150 000 Kč návazná služba 0 Kč
W. H. Osobní asistence pro syna 31 000 Kč fyzická osoba 31 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Ymkárium 190 000 Kč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  50 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Streetwork YMCA na Jižním Městě 39 860 Kč terénní programy 20 000 Kč
YMCA Praha, o. s. Mateřské centrum Domeček 83 500 Kč návazná služba 15 000 Kč
Základní škola a střední škola waldorfská Nácvik sociálních dovedností 20 300 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ K Milíčovu Komplexní program prevence kriminality 28 830 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ Ke Kateřinkám Základy zdravého života 20 700 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ Ke Kateřinkám Prevence s PRAKEM 18 000 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ Květnového vítězství Za děti bez rizikového chování 35 000 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ Mendelova Školou k bezpečí 25 000 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ Mendelova Informovaná sborovna - úspěšná prevence 11 000 Kč ZŠ prevence 5 000 Kč
ZŠ Mendelova Zdravý třídní kolektiv - adaptační výjezd 45 000 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
ZŠ Pošepného nám. Naše zdravá škola - Kohezní den 20 000 Kč ZŠ prevence 10 000 Kč
  celkem 6 282 933 Kč 1 200 000 Kč
zdravotní požadavek typ služby  schváleno
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Doprava speciálně upravenýmimikrobusy na rekondiční pobyty 25 000 Kč rekondice 15 000 Kč
Farní charita Praha 4 Charitní ošetřovatelská služba 50 000 Kč domácí ošetřovatelská služba 10 000 Kč
Hospicové občanské sdružení Cesta domů Domácí hospic Cesta domů 201 400 Kč paliativní péče v domácím prosteřdí 0 Kč
M. J. Rehabilitační pobyt v Piešťanech 70 000 Kč rekondice fyzická osoba 50 000 Kč
Občanské sdružení TŘI Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 100 000 Kč lůžkové zařízení hospicového typu 10 000 Kč
Svaz tělesně postižených Rekondiční pobyt pro seniory se ZP 15 000 Kč rekondice 5 000 Kč
  celkem 461 400 Kč 90 000 Kč
protidrogové požadavek typ služby  schváleno
Eset help Terénní program pro uživatele návykových látek 120 000 Kč terénní programy 50 000 Kč
Institut Filia Zdravý způsob života a prevence závislostí na 1. stupni ZŠ 31 500 Kč prevence na ZŠ 10 000 Kč
Magdaléna, o. p. s. Doléčovací centrum 50 000 Kč léčba a doléčovací programy 0 Kč
Proxima sociale, o. s. Program specifické primární prevence Proxima sociale 73 600 Kč prevence na ZŠ 0 Kč
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. Centrum metadonové substituce Praha 1 a 2 50 000 Kč léčba 0 Kč
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. Centrum pro rodinu - Integrace rodiny, ambulantní léčba 127 000 Kč léčba 40 000 Kč
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. Školení metodiků prevence a Práce se žáky, monitoring a eliminace rizikového chování na školách 100 000 Kč prevence na ZŠ 0 Kč
  celkem 552 100 Kč 100 000 Kč