Co to je invakuace? Opak evakuace

Žáci, pedagogové a ostatní personál Základní školy Mikulova dnes zažili neobvyklé dopoledne. V jejich škole totiž probíhalo taktické cvičení invakuace. Cvičení je pořádáno ve spolupráci Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.

Námětem cvičení je invakuace dětí. Zúčastněné složky integrovaného záchranného systému budou nacvičovat postup na modelové situaci, kdy je okolí školy zasaženo chemickou látkou a je nutno, aby se děti mohly ukrýt a nouzově ubytovat ve školní budově. Stejný postup je ale možné použít například v případě povodní, pokud se rodiče nemohou o děti starat.

Jedná se o náročné a v České republice ojedinělé cvičení, které se řídí britským vzorem. Pro náročný úkol jako je invakuace přibližně 400 dětí se musí spojit řada složek, proto se akce zúčastnili jak profesionální složky jako je Policie ČR, Městská policie, HZS, tak dobrovolníci z červeného kříže nebo dobrovolní hasiči.

„Koordinaci prací zajišťovali také zástupci Prahy 11 a ZŠ Mikulova. Je potřeba, abychom podobné akce zkoušeli, nacvičovali a byli na ně připraveni. I když bych byl samozřejmě raději, kdybychom naše zkušenosti v tomto směru nemuseli v budoucnu vůbec využít,“ řekl starosta Mlejnský.

Obrázky z cvičné invakuace jsou ve Fotogalerii nebo zde.