Předání nového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 došlo ke slavnostnímu předání nového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Chodov. Slavnostního předání se zúčastnila řada hostů, včetně primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody.

O záměru zakoupení vozidel určených pro obměnu požární techniky jednotek Sboru dobrovolných hasičů rozhodlo Hlavní město Praha. My jsme informovali o tomto záměru v článku Nové požární vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů Chodov.

Kontakty a další info o Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 viz: Dobrovolní hasiči - Chodov.

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov.