Z patnáctého zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Zastupitelé jedenácté městské části schválili smlouvu na realizaci multifunkčního objetu JEDENÁCTKA VS či podstatné náležitosti úplatného převodu dalších bytových jednotek.

Na dnešním (patnáctém) zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 byly schválená smlouva na realizaci multifunkčního objektu JEDENÁCTKA VS. (Tuto smlouvu odsouhlasili radní na své 14. schůzi, dne 9. 5. 2012.)

V říjnu 2011 bylo zahájeno užší zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na realizaci multifunkčního objektu Jedenáctka VS uveřejněním poptávky v informačním systému MMR a následně také EU. V prosinci byly jmenovanou komisí otevřeny obálky s žádostmi o účast na výběrovém řízení a kvalifikacemi. Následně proběhlo posouzení kvalifikací. V únoru 2012 byly společnosti, které splnily všechny podmínky vyzvány k podání nabídky. V březnu 2012 byla hodnotící komisí stanovena jako nejúspěšnější nabídka sdružení společností Hochtief CZ a.s. a BAU plus a.s. Rozhodnutí nejvhodnější nabídky schválila Rada městské části Praha 11 svým usnesením dne 28. 3. 2012. Jižní Město se tak dočká multifunkčního areálu, jehož součástí bude 25 metrový plavecký bazén, víceúčelová sportovní hala, prostory na výuku dětského plavání i plavání nejmenších miminek s rodiči nebo také rehabilitačního a relaxačního plavání pro jihoměstské seniory. Stavět se začne 1. června, konec stavby je naplánován přibližně na duben 2014.

Zastupitelé dnes také mimo jiné přijali podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského ( č. p. 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514), v ul. Majerského (č. p. 2037, 2038, 2039), v ul. Terrerova (č. p. 1355 a 1356) a v ul. Emilie Hyblerové (č. p. 524, 525 a 526). Zároveň byly také přijaty změny Zásad privatizace obecních bytů. Cena vychází ze základních cen typových bytů dle znaleckého posudku s možnou slevou. (-10% ze základní ceny za rychlou akceptaci nabídky do dvou měsíců a podpisu kupní smlouvy do tří měsíců od převzetí nabídky. Za rychlou akceptaci nabídky by tak mohl oprávněný nájemce se zájmem o koupi obecního bytu získat až dvacetiprocentní slevu ze základní ceny.

V Praze dne 16. 5. 2012

Andrea Wolfová
Tisková mluvčí městské části Praha 11 

Tisková zpráva