Akce Léto mezi stromy je obdobou příměstských táborů

Městská část Praha 11 ve spolupráci s o.s. MEZI STROMY připravila pro jihoměstské děti od 3 do 6 let opět akci s názvem Léto mezi stromy. Jedná se o jednodenní prožitkové programy (obdoba již tradičních jednodenních příměstských táborů).  Rodiče mohou své děti přihlásit podle svého uvážení na týden, pár dní nebo i jen na jeden den, kdy si potřebují něco zařídit.

Akce probíhá v Milíčovském lese v červenci a v srpnu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Rodiče si mohou samozřejmě vyzvednout své děti už po obědě. Záleží pouze na jejich rozhodnutí. Děti mají zázemí v dřevěném srubu Gizela. Ten je možné využít i při nepřízni počasí.

Kromě každodenního pobytu v přírodě se děti věnují tvořivé práci, při které jsou maximálně využity dostupné přírodní materiály. Práce s dětmi je přizpůsobena aktuálnímu počasí. Zpěv, hudba a nejrůznější pohybové aktivity jsou součástí každodenního programu.

Skupina max. 15 dětí je vždy doprovázena 1 pedagogem a 1 asistentem. Pedagog (asistent) při práci s dětmi využívá komunikačních dovedností, vedoucích k budování vzájemného respektu a partnerství (využití metody „Respektovat a být respektován“). Využitím uvedené metody dochází u dětí k posilování samostatnosti, zodpovědnosti a sebedůvěry.

Program je určen zejména pro děti s pobytem na území MČ Praha 11, a jako takový, je finančně podporován MČ Praha 11. Výše příspěvku MČ je 100,- Kč/dítě/den. Rodiče hradí 200,- Kč/dítě/den.

Termíny: 9. – 13. 7. 2012, 16. – 20. 7. 2012, 6. – 13. 8. 2012 a 13. – 17. 8. 2012

Na zájemce s pobytem mimo území MČ Praha 11 se příspěvek nevztahuje, proto je nutné uhradit celou částku, tj.  300,- Kč/dítě/den.

Podrobné informace včetně přihlášky a provozního řádu jsou na: http://www.mezi-stromy.cz/lmsuv.html

Uzávěrka přihlášek na červenec je do 15. června 2012
Uzávěrka přihlášek na srpen je do 15. července 2012
Kontakt: lmk@mezi-stromy.cz, tel.: 604 570 080, 737 130 955

Tato akce se konala poprvé v roce 2011 a měla u dětí i jejich rodičů velmi pozitivní ohlas.

Léto mezi stromy

Tento leták je uložen zde.