Koncert nejmladších žáků a Klavírní večer

Základní umělecká škola Jižní Město pořádala ve čtvrtek 3. května 2012 Koncert nejmladších žáků. Dále zve na Klavírní večer dne 9. 5. v Atriu na Žižkově

Účinkovali M. Bartošová, K. Doležal, V. Krejčí,  J. Ljodyna, H. Píchová, L. Prchlíková, M. Purgerová, M. Sedlák, L. Sedláková Hůlová a A. Václavovičová.

Klavírní doprovod zajistili Kamil Doležal, Barbara Kürstenová

Program koncertu je uložen zde.

Základní umělecká škola Jižní Město dále zve na Klavírní večer, který se koná 9. 5. 2012 v Atriu na Žižkově.

Program Klavírního večera je uložen tady.

Atrium kveten 2012 3