Program o bezproblémovém soužití se zvířaty

Městská část Praha 11, odbor školství a kultury, ve spolupráci s o.s. ZAOBZOR připravily pro děti z družin ZŠ interaktivní program o bezpečném soužití lidí a zvířat.

Jedná se o pokračování vzdělávacího programu o bezproblémovém soužití se psy. Protože však psi nejsou jedinými domácími zvířaty na Jižním Městě,  je byl letošní rok připraven nový interaktivní program o bezpečné komunikaci se všemi zvířaty.

V programu byla zastoupena řada druhů zvířat: bezobratlí, plazi a savci. Pes,  jako nejvíce chované domácí zvíře na Jižním Městě zůstává jako ústřední druh. Program zaměřený na porozumění zvířecí komunikaci a předejití krizovým situacím, vysvětlil např. varovné signály zvířat,  známky strachu,  rozdílné vnímání světa člověkem a zvířetem, hranici mezi útěkovou a útočnou reakcí zvířete i krizové situace při obhajobě teritoria, potravy a mláďat.

Zahájení tohoto programu se uskutečnilo v ZŠ Mikulova dne 3. 4. 2012 od 14.00 hod.

Program bude dále pokračovat v dubnu až červnu i v ostatních ZŠ.

Další info naleznou zájemci o problematiku na stránkách http://www.zaobzor-os.cz/.

Tisková zpráva