Jižní Město bude mít zóny placeného stání

Městská část Praha 11 zavede zóny placeného stání. Rozhodla o tom minulý týden Rada městské části Praha 11. „V minulém roce jsme si nechali zpracovat aktualizaci koncepce řešení dopravy v klidu na území naší městské části, kterou rada vzala na vědomí a zároveň odsouhlasila zavedení takzvaných modrých zón,“ říká na úvod starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský.

Městská část Praha 11 má zpracovanou projektovou dokumentaci pro realizaci zón placeného stání na vybraných územích MČ Praha 11.“ Tento klíčový dokument právě v těchto dnech putuje na odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy,“ popisuje současný stav starosta Mlejnský. Pokud nedojde k nějakým nečekaným událostem, zahájení provozu těchto zón by mělo proběhnout v první polovině roku 2013. „Naše městská část se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst pro pokrytí potřeb rezidentů. Jižní Město leží u nejfrekventovanější dálnice D1 a často ho využívají právě návštěvníci Prahy, kteří zde svůj vůz zaparkují a potom pokračují do centra hromadnou dopravou, to ale přináší komplikace s parkováním místních,“ dodává starosta Dalibor Mlejnský.

To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsou zóny placeného stání projektovány v okolí stanic metra. „Ještě je dobré dodat, že zřizovatelem zón placeného stání je Magistrát hlavního města Prahy, který by měl také na základě našeho projektu provést výběrové řízení na správce zón placeného stání,“ říká zástupce starosty Jan Meixner.

Zóny, které by v první řadě měly chránit místní obyvatele parkující v rezidentním režimu, by měly mít kapacitu přibližně pro 7 000 aut. „Chodíme na pravidelné schůzky se zástupci bytových družstev, hovoříme o tom i s nájemci obecních bytů, většina našich obyvatel vidí parkování na Jižním Městě jako problém a k parkovacím zónám se staví pozitivně,“ dodává na závěr starosta Mlejnský.

V Praze dne 28. 3. 2012
Andrea Wolfová

Tisková zpráva