Pokračování projednávání návrhu zadání pro zpracování „Studie revitalizace lokality Háje“

V sobotu 31. března od 9. 30 hod. se uskuteční další veřejné projednání návrhu zadání pro zpracování Studie revitalizace lokality Háje v sále Komunitního centra Matky Terezy. 

Připomínáme, že se všemi projednávanými podklady, tj. s textem návrhu zadání i s analytickými podklady řešeného území se můžete seznámit na těchto stránkách v sekci Rozvoj a regeneraceProjednávání záměrůRevitalizace lokality Háje nebo přímo zde. 

Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, jako garant projednávání, si Vás proto dovoluje znovu pozvat na toto veřejné projednávání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje.