Úřad měst.části Praha 11, Odbor kancelář starosty

oznamuje, že v pátek 30. března 2012 se koná zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11, na základě požadavku 1/3 zastupitelů, od 9:00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh pořadu 14. zasedání

Dokument lze stáhnout zde.