Velikonoční výluka na lince metra C

Od 21 hod. v pátek 6. dubna 2012 do ukončení provozu v pondělí 9. dubna 2012 bude z důvodu celkové opravy výhybky u stanice metra I. P. Pavlova obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání.

V úseku Hlavní nádraží - Pražského povstání bude zavedena náhradní autobusová doprava X-C, která bude zastavovat ve všech stanicích metra. Od každého spoje metra budou z konečných zastávek náhradní autobusové dopravy (Hlavní nádraží, Pražského povstání) odjíždět 3 kloubové autobusy. Další autobus pojede mezi jednotlivými příjezdy spojů metra.

Pro zajištění dostatečné informovanosti budou ve stanicích Hlavní nádraží, Muzeum, I.P. Pavlova, Vyšehrad a Pražského povstání umístěny informační tabule se základními informacemi o výluce a s navigací na náhradní autobusovou dopravu X-C. Na nejexponovanějších místech budou o dopravních opatřeních spojených s výlukou informovat vyškolení pracovníci ve výstražných vestách s logem Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Zdroj: www.dpp.cz (Pražská doprava - Změny v dopravě - Dočasné změny)