Komise pro strategické a územní plánování

 

předseda:


členové:


tajemník: 


Náplň činnosti:

Komise pro strategické územní plánování je poradním orgánem RMČ Prahy 11 a věnuje se zejména následujícím aktivitám:

 

Strategie a koncepce rozvoje Prahy 11

Praha 11 bude mít obecně sdílenou strategii rozvoje, promítnutou do urbanistické koncepce. Pro realizaci strategie a koncepce v jednotlivých vymezených hlavních rozvojových územích budou pořizovány potřebné podrobné nástroje územního plánování – regulační plány a územní studie.

 

Mise komise

Věcně podporovat pořizování strategických a koncepčních materiálů jako podkladů pro rozhodování o rozvojových záměrech v Praze 11.

 

Činnosti komise

· spoluúčast při pořizování strategických a koncepčních materiálů

· příprava stanovisek pro projednávání strategických a koncepčních materiálů

· příprava podkladů pro stanoviska pro schvalování rozvojových projektů ve vybraných rozvojových územích 

· spolupráce na zadání regulačních plánů a územních studií pro vybraná území

 

Strategické cíle komise

Komise iniciuje a podporuje přípravu těchto materiálů pro řízení rozvoje JM

· strategického materiálu pro další rozvoj JM 

· zásady pro posuzování a schvalování změn ve stabilizovaných územích JM

· vymezení území pro pořízení regulačních plánů a územních studií – podklad pro jejich zařazení do Metropolitního plánu hl. m. Prahy

· regulační plány a územní studie pro vybraná území – podklady pro stanoviska MČ k zadání a návrhu regulačních plánů a pro projednání územních studií

 

 Termíny jednání komise na rok 2022 

Uvedené termíny nemusejí být vždy využity


1.jednáníjednání
měsíc datum den místo, čas poznámkypozvánky 
leden . . .  
únor 7.2.2022 PO  Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 18:00
.1. jednání
březen . . .
. 
duben 11.4.2022 PO Ocelíkova 672/1, zasedací místnost "C" - 18:00
.2. jednání
květen 23.5.2022 PO společné jednání s Výborem pro ÚR a ŽP - 18:00
.jednání
červen 13.6.2022 PO jednání bylo ZRUŠENO ..
červenec . . . prázdniny 
srpen       prázdniny  
září . . .
říjen . . ..
listopad . . ..
prosinec . . ..