Čestná občanství a ceny MČ Praha 11

27.2.2012 prvnizpravy.cz z regionů

Do 31. května 2012 mohou obyvatelé Prahy 11 podávat návrhy na udělení čestných občanství a cen městské části Praha 11.

„Čestná občanství se udělují těm, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj naší městské části. Ceny městské části Praha 11 lze udělit za významná umělecká či vědecká díla, která mají vztah k Jižnímu Městu a také jako zvláštní projev uznání občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k Praze 11,“ říká na úvod starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský.

Jak připomněla tisková mluvčí městské části Praha 11 Andrea Wolfová, čestná občanství a ceny městské části se udělují na základě písemného návrhu se zdůvodněním zásluh navrhovaného občana, které dodá předkladatel odboru školství a kultury Úřadu městské části Praha 11. Čestná občanství i ceny městské části jsou udělovány Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužili o městskou část.

„Tento rok budeme čestná občanství předávat už po jedenácté. V minulých letech jsme je předali například olympijské vítězce Štěpánce Hilgertové, významné české herečce Antonii Hegerlíkové, vědeckým pracovníkům manželům Klempířovým nebo také architektovi Jižního Města Jiřímu Lasovskému. Čestnými občany Prahy 11 jsou také houslový virtuos Jaroslav Svěcený či akademický malíř Josef Velčovský,“ doplňuje starosta Mlejnský.

"Informace o čestných občanstvích městské části Praha 11 a podrobný seznam oceněných z uplynulých let najdete na webových stránkách www.praha11.cz," doplnila mluvčí.

(RoR)