Návrh zadání pro zpracování Studie revitalizace lokality Háje

V této části se můžete seznámit s "Návrhem zadání pro zpracování Studie revitalizace lokality Háje" (dále jen "návrh zadání"), který byl vypracován na základě zpracovaných "Analytických podkladů pro zpracování Studie revitalizace lokality Háje" (dále jen "analytické podklady") a s dalšími souvisejícími dokumenty a materiály.

Zpracoval: odbor územního rozvoje