Přihlášené subjekty 2012

Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo 23 subjektů. 

Pozn.: objekt s přiřazeným č. 16 nebyl v soutěži hodnocen, neboť nesplnil pravidla soutěže schválená Zastupitelstvem městské části Praha 11.