Prosinec 2011

Strážníci pomohli zraněné ženě
Dne 8.12.2011 v dopoledních hodinách bylo oznámeno, že v ulici Machkova delší dobu ze svého bytu nevychází žena. Po příjezdu na místo hlídka strážníků zjistila, že starší žena se v bytě zranila a nemůže se hýbat. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána rychlá záchranná služba a hasiči, kteří bezodkladně dveře od bytu otevřeli. Ženě byla poskytnuta první pomoc a následně převezena do nemocnice k dalšímu ošetření.

Důsledná práce se strážníkům vyplatila
Dne 10.12.2011 ve večerních hodinách strážníci svojí důslednou prací zjistili, že v ulici Květnového Vítězství v jednom z panelových domů se má u známého nacházet osoba, která je v celostátním pátrání Policie ČR. Z tohoto důvodu strážníci informaci prověřili a v bytě nalezli muže, který se před policií skrýval. Z tohoto důvodu muže předvedli na MO PČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Součinnostní akce zaměřená na podávání alkoholu mladistvým
V měsíci prosinci roku 2011 proběhla na území Městské části Praha 11 součinnostní akce Městské policie, Policie ČR a pracovníků ÚMČ Praha 11 zaměřená na restaurační zařízení a podávání alkoholu mladistvým v nich. Těmito kontrolami bylo ve třech případech zjištěno porušení tohoto zákazu. Mladiství byli následně předáni rodičům, o celé události vyrozuměn odbor sociálních věcí jednotlivých městských částí a s provozovateli v nejbližší době zahájeno správní řízení. I nadále v roce 2012 se budou strážníci zaměřovat v naší městské části na tuto problematiku.