PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - březen 2012

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V BŘEZNU 2012

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

2. pá. PALÁC STRAKŮ Z NEDABYLIC.  Prohlídka vybraných interiérů paláce, který svým názvem upomíná pouze na jednoho z mnohých vznešených a movitých majitelů, kteří každý v duchu své doby nechali objekt přestavovat a přizdobovat. Vstupme s laskavým svolením Konzervatoře Jana Deyla, která má nyní v paláci své sídlo, do bohatě zdobených sálů a obdivujme cennou výzdobu, mimo jiné např. Apoteózu Leopolda I. či Potrestání Amora. Začátek akce v 16:00 před vchodem do objektu Maltézské nám. 14, Praha 1 – Malá Strana POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + 30 Kč příspěvek na podporu školy. Eva Sokolová

3. so. ZA PAMÁTKAMI DO MODŘAN. Na této vycházce na vás čekají nejen krásné vyhlídky na modřanskou arcibiskupskou vinici a soutok Berounky s Vltavou, ale také nejstarší památky Modřan: kostel Nanebevzetí P. Marie, přilehlá zvonice a Boží muka nad  hroby padlých vojínů z války prusko-rakouské. Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje „Nádraží Modřany“ (spoj: tramvaj č. 3, 17, 21 zastávka „Nádraží Modřany“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU NA STARÉM MĚSTĚ. Prohlídkavybraných prostor románského paláce ukrytých v klasicistním domě. Jedinečná příležitost zažít silný dojem z mohutných románských zdí, ztepilých opukových sloupků, pevných valených kleneb. Svou zachovalostí je tento objekt v pražské románské městské zástavbě zcela výjimečný.  Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu v Řetězové ulici čp. 222, Staré Město.POZOR! Omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 30 Kč. Milada Racková

4. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka v němčině.Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZA ZVUČNÝMI JMÉNY NA OŘECHOVKU.  Nejen že se v nově vznikající vilové čtvrti na Ořechovce usazovaly na počátku 20. stol. známé osobnosti uměleckého života, ale svůj nový domov si nechávaly budovat od tehdy velmi moderních a odvážných architektů. Čekají na vás stavby architektů Janáka, Hypšmana, Vondráka či Novotného. Neopomeneme ani zastavení u pozoruhodného komplexu Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffermanna. Začátek akce v 15:30 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18 „Ořechovka“ (směr z centra). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

8. čt. TĚLEM K DUŠI. Právě v březnu si připomínáme svátek sv. Jana z Boha, který na počátku 16.stol. založil řád Milosrdných bratří, jenž se od dob svého založení úzce specializoval na péči o nemocné. Pojďte si vyposlechnout vyprávění o postupné specializaci lékařské péče, o působení řádu Milosrdných bratří v Praze, podívejte se s námi do míst, kde poprvé v dějinách Evropy bylo uleveno pacientům od bolesti během operace. Navštivte nemocnici, kde bylo zřízeno první ARO na našem území. Začátek akce v 16:00 hodin  před vchodem do objektu z nábřeží (z ulice Na Františku 847/8, Praha 1 – Staré Město). POZOR! Omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + vstupné do objektu 50 Kč. Milada Racková

10. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

XAVEROVSKÝ HÁJ. Procházka nás zavede na území přírodní památky, která je v sousedství Dolních Počernic. Opuštěné vesnice po konci třicetileté války i s polnostmi pomalu pohlcoval les, který je v současnosti jedním z nejpřírodnějších pražských lesů, hlavně díky rozsáhlým dubovým a lipovým porostům. Vycházka především botanická začíná po příjezdu autobusu na zastávce autobusu č. 263 „Bezděkovská“ (spojení: bus č. 263 vyjíždí ze zastávky Depo Hostivař v 10:21). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Lucie V. Válová

11. ne. NA CO SE TĚŠÍ ŽIDOVSKÉ DĚTI?  Akce pro děti. Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

ŠVANDOVO  DIVADLO. Účastníkům prohlídky nabízíme příjemně strávené dopoledne ve Švandově divadle. Společně se podíváme tam, kam je obvykle návštěvníkům zakázáno vkročit - do magického zákulisí divadla. Seznámíme se s historií divadla, s divadelními profesemi a divadelní terminologií. Čeká nás hravá prohlídka divadla, během které se projdeme po jevišti, navštívíme herecké šatny, maskérnu či kulisárnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00před vchodem do Švandova divadla (ul. Štefánikova čp. 57, zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20 „Švandovo divadlo“). Cena 100/70 Kč. Hana Vrbová

ZE LHOTKY DO BRANÍKA. Vycházku zahájíme nejprve prohlídkou kostela P. Marie Královny míru, který byl vybudován jako symbolická náhrada za stržený mariánský sloup na Staroměstském náměstía poté se vydáme poznávat zajímavosti a pamětihodnosti Braníka.  Začátek akce ve 14:00 na autobusové zastávce „Lhotka“ (spojení: bus č.121, 139, 150, 157, 197, 198, 205 zastávka „Lhotka“) Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

PODOBY PRAŽSKÉ NEORENESANCE. V cyklu "Prahou tisíciletou" se tentokrát vydáme za stavbami odrážejícími vzestup české společnosti v 19. století se stylovými inspiracemi z italské, francouzské, nizozemské i české renesance. Zastavíme se u Národní divadla, Lažanského paláce, České spořitelny, Městské spořitelny, Štorchova domu a dalších. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vstupem do Národního divadla. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

13. út. ZA ZAJÍMAVOSTMI TRŽIŠTĚ A JÁNSKÉHO VRŠKU.  Procházka malebnými uličkami Malé Strany nás zavede k mnoha zajímavým palácům a domům, kde si připomeneme zajímavé osudy jejich obyvatel, budeme obdivovat práci jejich stavitelů a vzpomeneme zajímavé okamžiky v dějinách této malostranské lokality. Začátek akce v 15:00 před Vrtbovským palácem, Karmelitská 27, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%).Alexandra Škrlandová

16. pá. BOŽENA NĚMCOVÁ. Pojďme se projít po Novém Městě se vzpomínkou na Boženu Němcovou, která zemřela 22. ledna 1862. Připomeneme si dílo české spisovatelky, zakladatelky české prózy, přemýšlivé vlastenky, krásné ženy se silným sociálním cítěním, milující matky a ambiciózní ženy s touhou po vzdělání, jejíž požadavek účasti žen na budování státu je pomalu naplňován. Součástí vycházky je prohlídka vybraných prostor Paláce Žofín, kde mladá a inteligentní B. Němcová byla tak obdivována. Připomeňme si emancipovanou ženu, umělkyni, jejíž dílo a ideály nejsou ani po 150 letech minulostí. Začátek akce v 15:30 v Ječné ul. 516/28, Praha 2. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

17. so. ROMANTICKÉ VARHANY SVATOVÍTSKÉHO DÓMU. Pro velký zájem opakujeme vycházku po okolí svatovítské katedrály, která nám připomene stručné dějiny liturgické hudby na našem území a nakonec nás zavede až na Wohlmutovu kruchtu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde nás bude očekávat svatovítský regenschori Jos. Kšica. Ten nás seznámí s romantickými varhanami, které byly vytvořeny r. 1932 dle návrhu skladatele a varhaníka Ant. Jandy. Jednou ze zvláštností těchto varhan je i zvonkohra na druhém manuálu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do katedrály sv. Víta. Jednotná cena 100 Kč. Markéta Gausová Zörnerová

STAVOVSKÉ DIVADLO - VYCHÁZKA PRO DĚTI. Akce pro děti. Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

STRAŠNICEMI MINULOSTI I SOUČASNOSTI. Na této vycházce vás čeká nejen procházka okolo Bečvářova dvora ke kostelu Neposkvrněného Početí Panny Marie, ale především prohlídka interiérů Trmalovy vily, významného díla architekta Jana Kotěry. Začátek akce ve 13:00 ve vestibulu stanice metra A "Strašnická". POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do vily 40/20 Kč. Zdeňka Kobylková

18. ne. Z HLOUBĚTÍNA DO HRDLOŘEZ. Procházka z „Hloupětína“ k „hrdlořezům“ zní jistě kuriózně - máte příležitost se přesvědčit, zda pojmenování obyvatel těchto míst ještě stále platí a vydat se proti proudu Rokytky kolem Kejřova mlýna za tamějšími zajímavostmi a památkami. Začátek akce ve 14:00 ve stanici metra trasy B „Hloubětín“. Cena 100/70 Kč (%) Ing. Bohumil Kocourek

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v 15:00 před kostelem sv. Markéty (spojení: tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). POZOR! – omezený počet účastníků na 70 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 80/50 Kč.Marie Vymazalová

20. út. ŽIŽKŮV SBOR NA NÁMĚSTÍ BARIKÁD. Další z vycházek, která je zaměřená na poznávání církevních objektů Žižkova nás tentokrát zavede do sboru Církve Československé husitské, který byl vybudován v letech 1923-25. Vnitřní dominantou této moderní stavby je plastika Františka Bílka „Strom bleskem pravdy zasažený“. Pokud nám čas dovolí, vstoupíme i do kostela sv. Anny, který byl vybudován v duchu pozdní secese. Začátek akce v 16:00 na Náměstí barikád před vstupem do sboru, Nám. Barikád 1, Praha 3 (spojení: bus č.133, 136 zastávka Černínova, tram. č. 9, 10, 16, 19 zastávka Biskupcova) Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

22. čt. KOSTEL SV. JOSEFA NA MALÉ STRANĚ. Prohlídka interiéru barokní centrální stavby, která původně sloužila řádu bosých karmelitek a později kongregaci Anglických pannen, která svatyni spravuje i dnes. Vstupte s námi do překrásného prostoru vyzdobeného také obrazy Petra Brandla či sochami M.V. Jáckela a vyslechněte příběhy minulých staletí. Začátek akce v 16:00 před vstupem do areálu kostela sv. Josefa, Josefská ul., Malá Strana. Cena 100/70 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

23. pá. PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ. Kdysi odlehlá vesnička, dnes místo rušného silničního provozu, ještě stále skrývá stinná a tichá zákoutí. Jsou jimi i skalní vyvýšenina zvaná Kalvárie a pod ní motolský lesní hřbitov. Čeká nás nejen vyprávění o proměnách krajiny a zajímavosti spojené s jedním z nejmladších pražských hřbitovů, ale také zastavení u nedávno objeveného místa tajného uložení ostatků politických vězňů komunistického režimu. U památníku nás bude očekávat odborný pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů historik Ph. Dr. Petr Blažek Ph. D. a přiblíží nám nejen okolnosti tohoto nálezu a příběhy s ním spojené. Začátek akce v 15:00 před branou motolského hřbitova (spojení: tram č. 9, 10, 16 zastávka Krematorium Motol). Cena 100/70 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová

24. so. POJĎTE, DĚTI, ZA HABSBURKY. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis." Podrobné informace o akci naleznete na konci programu.

OD HORNÍ PALATY NA KLAMOVKU. Vycházka příjemnou částí Smíchova a Košíř, v jejímž rámci poznáme několik místních usedlostí, projdeme se přírodním anglickým parkem, v němž šlechtický rod Clam-Gallasů vybudoval pozoruhodné drobné stavby a skončíme u ruiny někdejší dělnické kolonie Na Buďánkách. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 176 „U Palaty“ (spojení: bus č.176 z „Karlova nám.“, možno přistoupit na stanici „Švandovo divadlo“).Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

25. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka v angličtině.Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

VELIKONOCE V DOLNÍCH POČERNICÍCH. Procházka jednou z nejzelenějších částí Prahy nás seznámí s pamětihodnostmi přírodního i kulturního rázu. Čeká na nás Starý zámek i zámecký park, novogotický mlýn a Velký počernický rybník, přírodní památka, která skýtá útočiště mnoha živočišným i rostlinným druhům, ale především si tentokrát přiblížíme velikonoční tradice, například loučení se „smrtholkou“ a zúčastníme se vynášení Morany. Začátek akce po příjezdu vlaku na žel. stanici „Praha-Dolní Počernice“ po příjezdu vlaku. (Spojení: z „Masarykova nádraží“ vlakem ve 12:19 směr Český Brod, Kolín, další spojení: autobus č. 109 z Palmovky nebo bus č. 296 Černý Most). Cena 100/70 Kč (%). Monika Koblihová

O ČEM MLČÍ POMNÍKY. Míjíme je den co den, ale nemáme čas u nich postát. Využijme této vycházky a zastavme se u podob vytesaných do kamene či litých do kovu a připomeňme si výjimečné osudy či pozapomenuté příběhy. Víte, kde hledat pomník mecenáše Hlávky, kde se nechat překvapit sochou divocha či tančící vílou? Putování za pražskými pomníky a sochami zahájíme na Novém Městě. Začátek akce ve 14:00 u pomníku Palackého, Palackého náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

28. st. POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ II – PŘEDNÁŠKA Tentokrát se pomocí počítačové prezentace podíváme do nejzajímavějších interiérů pražských hotelů, které často vznikají ve starých středověkých domech.  Nahlédneme např. do hotelu Arie, který byl vyhlášen také za nejkrásnější hotel světa! Začátek akce v 17:00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

30. pá. MALOSTRANSKÉ HOSPODY A PIVOVARY ANEB KDE SE PIVO PIJE... Další pokračování oblíbených vycházek po stopách pražského života společenského, bohémského, nočního a rozmarného vás tentokrát zavede na Malou Stranu. Těšit se můžete na Lví dvůr, Vikárku, hostinec U Glaubiců či pivovar U Tomáše. Začátek akce ve 14:00 před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 6 (zastávka tramvaje č.22 „Pražský hrad“). Cena 100/70 Kč (%). Ing. Bohumil Kocourek

31. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8:30 do 11:00 před vchodem do historické budovy. V 10:30 prohlídka ve španělštině.Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena  140/100 Kč (průvodci PIS).

ZÁKLADY NORDIC WALKING S VYCHÁZKOU V OKOLÍ VLTAVY. S příchodem jara obnovujeme opět Nordic walking vycházky! Začneme opět  procházkou v okolí Vltavy. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede, jak správně „Nordic walking“ provozovat, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vydáme na trasu: Stromovka – Císařský ostrov – Troja – podél toku Vltavy. Začátek akce v 9:00 před hlavní bránou Výstaviště Praha - Holešovice. Doba vycházky včetně instruktáže cca 3hod. Vlastní speciální hole na Nordic walking si vezměte s sebou. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro předem přihlášené se vstupenkou z předprodeje! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

STAROMĚSTSKÉ PATNÍKY A DLAŽBA ANEB VYCHÁZKA NEJEN PRO PEJSKAŘE. Nejen melancholici sklánějí hlavu k zemi! I my se tentokrát nachýlíme, abychom si prohlédli pražskou dlažbu, která mnohými důmyslnými způsoby obtéká patníky chránící nároží a vjezdy domů. Dlažba  a patníky – jak  často zůstávají bez povšimnutí kolemjdoucích! Začátek akce v 10:00 na nádvoří Platýzu, Národní třída 416/37. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V BŘEZNU 2012

11. ne. NA CO SE TĚŠÍ ŽIDOVSKÉ DĚTI?  Netěší se na Ježíška ani na Velikonoce, ale mají spoustu jiných svátků, z nichž některé jsou voňavé i hravé! Vycházka pro děti vás zavede do synagogy Klausové a Španělské a poutavou formou dětem přiblíží život jejich židovských vrstevníků. Jako vždy se děti mohou i tentokrát těšit na sladkou odměnu za správně vyplněný kvíz. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Sraz v 10:00 před Klausovou synagogou, U Starého hřbitova, Praha 1 – Staré Město. Cena 100/70 Kč (%) +  jednotné snížené vstupné do objektů 75 Kč/osoba. Mgr. Zuzana Pavlovská, Monika Koblihová

17. so. STAVOVSKÉ DIVADLO - VYCHÁZKA PRO DĚTI. Zveme tentokrát na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla dětské návštěvníky. Vstoupí do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký Mozart, kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny,  navštíví divadlo, kde sedávaly korunované hlavy i prostí poddaní. Začátek prohlídky v 10:00 před budovou Stavovského divadla, Železná 11 - Staré Město POZOR! Omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč (%).Mgr. Pavla Bartásková, Pavla Lešovská

24. so. POJĎTE, DĚTI, ZA HABSBURKY. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis." Evropa je rozdělena na dva tábory – katolický a protestantský a Habsburkové dosedají na český trůn. Umíme tato „suchá fakta“ dětem přiblížit? Tentokrát se děti dozvědí co to je „vyznání víry“, co znamená „dryák“ nebo kdo vymyslel divadelní kulisy. Děti se opět mohou těšit i na sladkou odměnu za vyluštění vědomostního kvizu. Začátek akce v 10:00 u Kohlovy kašny na II. hradním nádvoří  Pražského hradu POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Vhodná pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Cena 100/70 Kč (%). Mgr.Pavla Bartásková, Kateřina Koutná


Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS a průvodcům PIS.

Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.