Dobrovolní hasiči hodnotili rok 2011

V pátek 10. 2. 2012 proběhla v Jihoměstském pivovaru už 117. Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov.

Všichni zúčastnění byli seznámeni s výroční zprávou za rok 2011, kterou přednesl starosta sboru Vladimír Klíž. Dále byla přednesena zpráva o hospodaření sboru a zpráva mandátové komise, revizní rady a také byl představen plán činnosti na rok 2012.  Proběhly také doplňující volby do výboru SDH.

Zúčastnilo se i několik vzácných hostů, např. vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení magistrátu hl. m. Prahy Ing. Rostislav Guth, vedoucí oddělení krizového řízení odboru kanceláře starosty MČ Praha 11 Mgr. Pavel Krčílek, starosta Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy Jindřich Riesner a velitel Hasičské stanice č. 4 HZS hl. m. Prahy Mgr. Tomáš Horský. Zúčastnili se i členové sousedních sborů z Kunratic, Horních Měcholup a také zástupci spřátelených podnikových sborů HZS DP a HZS SŽDC.

Na závěr budu citovat pár informací z výroční zprávy za rok 2011:

Košárek Jiří

Velitel SDH Praha 11 - Chodov