Pozvánka k besedě nad fotografiemi

Muzeum městské části Praha 11 a Kruh přátel regionální hiostorie zvou na besedu na téma Menšími městskými částmi správního obvodu Praha 11. 

Beseda nad fotografiemi 

Plakát k besedě lze stáhnout zde.